De Nieuwe Koers

De Nieuwe Koers is een christelijk opiniemagazine, opgericht in 1969 als Koers en sinds 2012 de opvolger van CV.Koers. Ons motto is: hoopvol realistisch.

Het zomernummer

Enkele hoogtepunten uit extra dikke zomernummer:

  • Paul van Geest blijft ondanks alles Rooms-Katholiek.
  • Rick Timmermans woonde drie maanden in een oecumenisch klooster
  • Wordt er nog geloofd in Blije? Sjoerd Wielenga keerde terug naar het dorp van zijn voorvaderen.
  • Brak Van Gogh echt met het geloof? Dat vragen we ons af in de 14 pagina’s dikke Van Gogh-special.
  • De levensdagen van Willem Aantjes, over de val, weer opstaan en de trouw van God.

Het zomernummer valt 10 juli 2015.

Bestel een proefabonnement of lees deze uitgave op Bliyoo.