De Nieuwe Koers

De Nieuwe Koers is een christelijk opiniemagazine, opgericht in 1969 als Koers en sinds 2012 de opvolger van CV.Koers. Ons motto is: hoopvol realistisch.

In het decembernummer

  • Wacht onze bejaarden een vaarwelhotel?
  • Gedurfde pilot in Krimpense bajes.
  • De gematigdheid in de film Whiplash.
  • De Jezusgek van Flannery O’Connor.

Bestel een proefabonnement of lees deze uitgave op Bliyoo.