De Nieuwe Koers

De Nieuwe Koers is een christelijk opiniemagazine, opgericht in 1969 als Koers en sinds 2012 de opvolger van CV.Koers. Ons motto is: hoopvol realistisch.

In het juninummer

  • Gaat Jesse Klaver christelijke kiezers wegkapen?
  • ‘Een selfie met woorden, dat is geen mening.’
  • Portret van Henk Helmantel.
  • De veryupping van de Spaarndammerbuurt en het werk van de buurtpastor.

Bestel een proefabonnement of lees deze uitgave op Bliyoo.