De Nieuwe Koers

De Nieuwe Koers is een christelijk opiniemagazine, opgericht in 1969 als Koers en sinds 2012 de opvolger van CV.Koers. Ons motto is: hoopvol realistisch.

Het septembernummer

Alvast een voorproefje:

  • Voorganger Wilfred Kols over Molukse trots, Satudarah en de grote omkeer in zijn leven.
  • Pater Poels versleet tientallen fietsen om brood te brengen bij de armsten.
  • Thema: de groeiende kloof tussen rijk en arm.
  • Hoe ds. Bas van der Graaf leert van vredestichters in De Baarsjes.
  • Ds. Wim Markus wil een revival van de avonddienst.

Het septembernummer verschijnt op 5 september 2015.

Bestel een proefabonnement of lees deze uitgave op Bliyoo.