De Nieuwe Koers

De Nieuwe Koers is een christelijk opiniemagazine, opgericht in 1969 als Koers en sinds 2012 de opvolger van CV.Koers. Ons motto is: hoopvol realistisch.

In het zomernummer

  • Een geestdriftige sportzomer
  • Koers is religie
  • Zeven dagen gezond leven
  • Hebe Kohlbrugge is geen heldin

Bestel een proefabonnement of lees deze uitgave op Bliyoo.