Elite? Volk? Aan de avondmaalstafel is er geen wij-zij

Op 9 maart organiseert De Nieuwe Koers een debat onder de titel Kerk, volk, elite. Is de kerk vandaag vooral een plek voor links-liberale, religieus-tolerante samaritanen, of evengoed een thuis voor eurosceptische, islamkritische conservatieven? Loopt er ook in de kerk een scheidslijn tussen volk en elite? In de aanloop naar 9 maart, schijnen drie opiniemakers hun licht. Vandaag predikant Arjan Markus van de Pelgrimvaderskerk in Rotterdam-Delfshaven.

“Het kwam op mij vervreemdend over om in de media te lezen over de kerkleiding als elite die zich verwijdert van de gewone kerkmensen. Ik herken het niet. Om twee redenen. Ten eerste: in de samenleving is een kloof tussen politiek en ‘gewone’ mensen. En ook tussen veel landelijke media en ‘gewone’ mensen.

Het viel me op hoe eenzijdig negatief de berichtgeving op radio en tv was rond de inauguratie van president Trump. Hoewel ik helemaal niet blij werd van zijn inaugurele rede, werd ik ook niet blij van bijvoorbeeld De Wereld Draait Door. Daar deden de tafelgasten een wedstrijdje zeggen-hoe-vreselijk-het-allemaal-wel-niet-was. Waarom zat daar nou geen sympathisant van Trump bij? Je mag dit van mij ‘de kloof tussen de elite en het volk’ noemen.

Vervolgde christenen

De leiding van de PKN moet zich echter niet laten verleiden door opiniemakers (van binnen of buiten de kerk) om mee te gaan in het denken van ‘elite en volk’ binnen de kerk. Geen ‘wij-zij’ gepraat alsjeblieft over al dan niet politiek-linkse kerkleiding en conservatieve kerkmensen. Laten kerkleiding en -leden ook niet meegaan in stellingnames als ‘liever steun voor vervolgde christenen in moslimlanden dan steun aan moslimvluchtelingen in ons land’.

Arjan Markus

Ik verwacht van de kerkleiding dat ze lokale gemeenten blijft oproepen om oog te hebben voor elk mens en elke groep die in de knel zit. Ik verwacht ook van de kerkleiding en lokale vertegenwoordigers van kerken dat ze in publieke uitspraken evenwichtig blijven opkomen voor mensen in de knel; voor vervolgde christenen én moslimvluchtelingen, voor vluchtelingenopvang én voor mensen die klem zitten in hun wijk en niet op vluchtelingenopvang zitten te wachten.

Kaapverdiaan

Ten tweede: ik woon in de stad, net als de leden van onze gemeente. We komen daar van alles tegen. Je maatje op de sportschool is een Marokkaanse zestiger, als meisje wordt je op straat nagesist door jonge Marokkanen. Of je hebt last van een bepaald soort witte voetbalsupporters. Je ergert je aan het vuil dat mensen op straat gooien. Een onbekende Kaapverdiaan helpt je op straat. Op de cursus voor moslims en christenen van mijn collega Martijn van Laar ontdek je de grote verschillen met moslims en de diepe overeenkomsten. Op een avond kun je je flat niet binnen omdat aan de overkant een moslimterrorist wordt opgepakt. Ga zo maar door.

Er is veel goeds en er zijn genoeg dingen die je zorgen baren. Soms laat je je meenemen door je onderbuikgevoelens. Die hebben wij allemaal. Angst en onbehagen vanwege ‘andere’ mensen. Het is heilzaam om in de kerk open en eerlijk over onze realistische zorgen en onze onderbuik te spreken. Daar kan de kerkleiding aan bijdragen. Maar we laten ons niet door de onderbuik meenemen.

Identiteit

Wij staan in de vrijheid van Christus, in Hem vinden wij verzoening met God, door Hem adopteert God ons als zijn kinderen. Dat is onze identiteit. Die ligt zozeer buiten ons, dat we niet bang hoeven zijn dat onze identiteit bedreigd wordt door moslimvluchtelingen of door een elite.

De kracht van de gemeente is juist, als we aan de avondmaalstafel zitten, rijp en groen, laag en hoogopgeleid, gekleurd of wit, geslaagd en minder geslaagd, dat er dan geen ‘wij-zij’ is. We moeten het allen hebben van dezelfde vergeving, we horen bij dezelfde Heer.

Laten wij in de kerk onze energie daarom vooral steken in het zoeken en vinden van onze identiteit in Christus. Dat is de enige basis van waaruit wij kunnen leven in onze maatschappij. Van hieruit kunnen we het goede zoeken voor mensen om ons heen.”

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *