Beste Wierd, Binnenkort vieren we weer de verjaardag van Jezus. En al vieren velen dat met veel eten en gezelligheid rond een naaldboom, we hebben dat feest te danken aan de jarige. Aan het geloof dat met het Kerstkind de hemel de aarde aanraakte, de overtuiging dat het goddelijke samenkwam met het menselijke en dat God een van ons werd.

Ik moest hieraan denken toen ik je pas tijdens een interview bevlogen hoorde spreken over de christelijke cultuur en de noodzaak die te verdedigen. En ik herken je passie. Want waar de hemel de aarde raakt en het evangelie een stempel op een cultuur drukt, daar gebeurt vaak ook echt iets goeds! 

De democratische rechtsstaat hoort onlosmakelijk bij onze Nederlandse identiteit en heeft alles te maken met christelijke waarden. Nederland als land van gelijkheid en vrijheid, als land waarin ieder van waarde is, als land waarin iedereen zich kan afzetten tegen de ander, zelfs al betreft het de koning. Een diepgeworteld besef van gelijkheid en vrijheid is de rijke erfenis van het geloof dat we allemaal geschapen zijn naar het beeld van God en dat daarom ieder gelijk is voor God en dus een vrij mens. In het mengsel van het goddelijke en het menselijke in onze cultuur zorgde het laatste bestanddeel geregeld voor ellende, zoals hemeltergende armoede en slavernij. Maar de goddelijke waarheid dat we niet allemaal hetzelfde zijn maar wel gelijk en vrij heeft in onze platte landje aan de Noordzee ontegenzeggelijk veel ingang gevonden. Goddank.

Het komt daarin op ons aan. Op jou en mij. Wij maken die rechtsstaat, wij geven vorm aan die christelijke erfenis, wij zijn Nederland. Wij zijn uiteindelijk zelf de tijden.

Gert-Jan Segers

Dit geloof in ieders gelijkheid en vrijheid is geen makkelijk bezit. Enerzijds deel ik de overtuiging van de founding fathers van de VS, die zo prachtig schreven: ‘We hold these truths to be self-evident.’ Mensen die deze waarheden leren kennen, raken overtuigd van de diepe waarde van die democratische rechtsstaat. Ons systeem en onze waarden bewijzen zichzelf.

Maar hoe sterk ik ook overtuigd ben van de kracht, ik realiseer me terdege dat deze waarden niet immuun zijn voor gevaar. Juist vanwege de grote waarde zijn we geroepen om onbevreesd de verdediging ter hand te nemen. Daarom strijd ik tegen de invloed van financiers vanuit onvrije landen op moskeeën in Nederland. Daarom verdedig ik de vrijheid van onderwijs tegen de seculiere drive om alles neutraal te maken én sta ik op als deze vrijheid misbruikt wordt door het Haga Lyceum. Onze vrijheid is het waard om verdedigd te worden.

Het komt daarin op ons aan. Op jou en mij. Wij maken die rechtsstaat, wij geven vorm aan die christelijke erfenis, wij zijn Nederland. Wij zijn uiteindelijk zelf de tijden.

Tegelijkertijd zijn er momenten in de geschiedenis geweest waarin gestreden werd voor alles wat mooi en goed is en de tijd een andere kant uit wees. De schitterende beschaving van Rome zakte in elkaar en de eeuwige stad werd geplunderd. De verzetstheoloog Bonhoeffer streed voor vrijheid en recht, maar heeft niets anders gezien dan steeds meer dood en verderf en hij eindigde aan een galg. Maar zelfs dan is er geen reden om te vrezen.

Want het echte geheim van christelijke waarden is Christus zelf. Het zwakke en weerloze Kerstkind dat later zei: wees niet bang, want Ik heb de wereld overwonnen. Het geloof in Hem moedigt aan om onbevreesd op te komen voor gelijkheid en vrijheid, maar dan zonder de paniekerige misvatting dat wij de wereld zouden moeten verlossen en Nederland moeten redden. Na Kerst wordt het Pasen, na de dood komt leven. Laten we tot die tijd doen wat we kunnen.

Hartelijke groet,

Gert-Jan Segers 

Lees hier de brief van Wierd Duk aan Gert-Jan Segers.

One thought on “Beste Wierd, het komt op ons aan

  1. Woorden met de lippen zijn geen woorden Segers. t Is bij jullie ‘Christenen’ allemaal–creed and no deed.
    Heb je al voorgesteld –Grenzen dicht om criminelen en dolle Islamieten buiten te houden? blijkbaar hou je niet zo van je buren , dat je hen zou willen vrijhouden van t kwaad. Heb je nou al s een paar Christenen van de dood gered uit Islamitische landen? Nee–daar hoef je bij laf christelijk Nederland, met hun psalmpjes, ook al niet voor te zijn. Die ontaarden hebben hun vijanden-hun doodgravers lief. Geen wonder dat Christus zei: mijn koninkrijk is niet van deze wereld, anders zou mijn volk vechten. Vergeet niet Jan. de woorden van Christus in de openbaringen: U bent niet heet of koud–ik spuug U uit ! Ja, Christus heeft gelijk, jullie zijn emotioneel onverschillige berekende tiepjes–achter een masker van “Christelijkheid’. Moreel luie apen !

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *