Contact

Voor vragen over uw abonnement kunt u terecht bij de abonneeservice.
Abonneeservice De Nieuwe Koers
Grote Koppel 15
3813 AA  Amersfoort
abonneeservice@denieuwekoers.nl
Telefonisch bereikbaar op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur: 033 7370482.

Adverteren?

Wilt u een advertentie of bijsluiter plaatsen in of bij De Nieuwe Koers? Neem dan contact op met MediaResult.
MediaResult
Marktweg 73-A
8444 AB  Heerenveen
info@mediaresult.nl
Telefoon: 088 326 33 00

Redactie

Met suggesties, ideeën, kritiek of vragen over de inhoud van De Nieuwe Koers maakt u de redactie altijd blij.
Redactie De Nieuwe Koers
Grote Koppel 15
3813 AA  Amersfoort
redactie@denieuwekoers.nl

Betalingsgegevens

Uw abonnementsgeld kunt u overmaken op: NL61 RABO 0146 8609 34 t.n.v. Vakmaten Uitgevers te Amersfoort.
Giften kunt u overmaken op: NL61 RABO 0146 8609 34 t.n.v. Vakmaten Uitgevers te Amersfoort.
Handelsregisternummer: KvK 67628737