Stressverschijnselen en burn-out zijn steeds meer ziekten van deze tijd. Voorheen kwamen burn-outs voornamelijk voor in de leeftijdscategorie van 40 – 55 jaar. Nu komt 52% van al het werkverzuim onder jongeren voort uit een te veel aan werkstress. De doorgeslagen flexibele arbeidsmarkt en de bijbehorende prestatiedruk lijken hier debet aan te zijn. Veel jonge werknemers zitten ‘vast’ in een baan die niet voldoet aan hun verwachtingen en dat leidt tot een groeiend aantal burn-outs onder 20 tot 30-jarigen.

Starters zijn jong, hebben vaak een goede opleiding, een stapel stages, een bruisend sociaal leven, een flinke dosis motivatie, en toch gaat het mis. Bij scholieren en studenten is eenzelfde beeld waar te nemen. Zij ervaren stress door school, studie, het sociale leven en gezin. Ze voelen zich onrustig en melden lichamelijke klachten zoals slapeloosheid, hoofdpijn en buikpijn. Ze voelen zich regelmatig oververmoeid of opgebrand. Niet zo vreemd als je het leven ervaart als een wedstrijd waarbij je voortdurend het risico loopt dat je de loser bent.

Dankbaarheid is een volmondig antwoord op genade

Het doet me denken aan een onderzoek onder ratten. Twee kooien met gelijksoortige ratten kregen een tijdlang een verschillende behandeling. De ratten in de ene kooi kregen een soort VIP-behandeling terwijl de ratten in de andere kooi lawaai, onrust en een gebrekkige roomservice voorgeschoteld kregen. Na een tijdje werd bij beide kooien een vijand geïntroduceerd: een geniepig virusje. Binnen een week waren de stressratten allemaal dood terwijl de ratten in ‘de gouden kooi’ zich nog steeds opperbest vermaakten.

In een stressvolle prestatiemaatschappij zijn we gevoelig voor virussen als afgunst, begeerte, bezorgdheid, bitterheid, ergernis, schaamte, teleurstelling en zelfmedelijden. De remedie? Dankbaarheid! Dankbaarheid die veel meer is dan iets wat gekoppeld is aan een concrete gebeurtenis. Het is een levenshouding. We kunnen besluiten te leven vanuit de overvloed van God en niet onder de dictatuur van onze eigen arme behoeften. We kunnen ervoor kiezen te leven in de buurt van een levende God en niet van ons eigen, stervende ik. We kunnen besluiten ons volkomen te richten op de God die ruimhartig geeft en niet op ons eigen ego dat zo gierig graait.

Dankbaarheid is een keuze. Je kunt ook niet benepen dankbaar zijn. Dankbaarheid is namelijk een volmondig antwoord op genade. Mensen die van genade leven zijn sterke mensen aangezien dan de kracht niet in jezelf zit, in je intellect, je diploma’s, je good looks of wat dan ook, maar in je Redder en Verlosser. Dankbaarheid leidt je blik af van wat je mist en waarin je teleurgesteld bent. Veel denkers hebben ondankbaarheid als een van de meest elementaire zonden genoemd. In de Talmoed staat zelfs dat ondankbaarheid erger is dan diefstal. En Luther zei dat een christen een opgewekt mens moet zijn. Is hij dat niet, dan wordt hij op de proef gesteld door de duivel. Niks mooier dus dan dit cursusjaar af te sluiten met het thema dankbaarheid. Loof de Heer, mijn ziel!

Els van Dijk

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *