De kerk infantiel? Wij zitten al in de tegenbeweging

De geloofsopvoeding in vieringen, jeugdwerk en onderricht is geïnfantiliseerd, constateerden experts eerder in De Nieuwe Koers. Valt reuze mee, zegt manager Vincenza La Porta van JOP, Jong Protestant, de jeugdwerkorganisatie van de PKN.

“De generatie opvoeders van nu, en daar hoor ik zelf ook bij, groeide vaak op in kerken waar al kinder- en jeugdwerk was. Maar het gros van de kerkdiensten bestond uit vieringen zoals die al heel lang waren: gericht op volwassenen met hier en daar een sporadisch jeugdig element.

Volwassen geworden en zelf vader of moeder, blijken we opeens met andere ogen naar onze kerkdiensten te kijken. De kerk mag niet zo saai zijn als wij haar vroeger vonden, alle generaties moeten er iets mee kunnen, enzovoort. 

Maar is het jeugdwerk daadwerkelijk en zijn de vieringen de laatste decennia nou echt kinderachtiger geworden? Dus moeten we nu een stevige tegenbeweging gaan inzetten? Staat ‘infantiel’ tegenover ‘inhoudelijk’? Ik geloof het niet. Volgens mij is het beter de vraag te stellen: is de kerkdienst een plek waar iedereen zich thuis kan en mag voelen? Als dat het verlangen is, kunnen de vormen heel verschillend zijn. Het gaat niet om leuk of niet, het gaat om de kerkdienst als plek waar het lichaam van Christus vorm krijgt.

Dit artikel verscheen in het septembernummer (2018) van De Nieuwe Koers als opmaat naar het debat Weet je dat je een prinsje bent? op donderdagavond 4 oktober, 20.00 uur. Bestel hier uw kaarten.

Laten we onszelf daarom voortdurend corrigeren. Daarmee bedoel ik bijvoorbeeld dat we gewoon regelmatig kijken of het plenaire kindermoment nog wel zinnig is, in plaats van dat we ermee doorgaan ‘omdat we het al jaren zo doen’. Dat vraagt proactief nadenken over wat je belangrijk vindt. Dat vraagt veel spreken met ouders, kinderen en jongeren. Dat vraagt elkaar bevragen over wat ons verlangen is.

Ik geloof dat ouders die hun kinderen willen voorgaan in het leven met God veel support nodig hebben. Van elkaar, van hun kerkelijke gemeente, van een netwerk dat bij hen past of hen juist uitdaagt. Hun kinderen hebben inspirerende voorbeelden nodig, aan wie zij kunnen zien wat het geloof betekent voor hun dagelijkse leven. Die kinderen en jongeren in stapjes inwijden in geloven en wat er in de kerk gebeurt. Die hen meenemen naar plekken waar ze kunnen oefenen. 

Een leven in geloof is meer dan ‘God houdt van je’. Ja, dat klopt, daar kunnen we het nog een leven lang samen over hebben

Dat is niet infantiel, dat is levenservaring doorgeven en voorleven. En het is niet eenvoudig. Dat kost inspanning, dat vraagt echt je leven delen. En misschien zit daar wel de crux: hebben we dat er als ouders nog voor over? Want vanzelf gaat het niet. Durven we van anderen te leren? Mag geloven ons wat kosten? Wat betekenen God, geloven, de kerk eigenlijk voor onszelf? Durven we dat aan de ander te laten zien en te verwoorden?

In jeugdwerkland worden symptomen die kerkbreed spelen vaak eerder opgepikt en benoemd. ‘De kerk infantiliseert’ is er eentje. Ik denk dat we al in de tegenbeweging zitten. In de jeugdwerktrends 2018 werd al benoemd: “Jongeren snakken naar mensen die de realiteit van de ruwheid en rauwheid van het leven benoemen en daarop voorbereid te worden.” Juist binnen de kerk zou er ruimte moeten zijn in de verbinding tussen de generaties voor zulke gesprekken. Omdat we vanuit het evangelie weten dat wij het echt niet zo goed voor elkaar hebben. God houdt van je. Ja, dat klopt, maar leven met God betekent veel meer. Daar kunnen we het nog een leven lang samen over hebben, daar kunnen we nog een leven lang samen mee aan de slag. Dat is elke (zon)dag weer nieuw, en het is zeker niet kinderachtig.”

Vincenza La Porta is manager Ondersteuning Gemeenten bij de Dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk, waar JOP, Jong Protestant onderdeel van is.

Dit artikel verscheen in het septembernummer (2018) van De Nieuwe Koers als opmaat naar het debat Weet je dat je een prinsje bent? op donderdagavond 4 oktober, 20.00 uur. Bestel hier uw kaarten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *