AMERSFOORT – Opiniemagazine De Nieuwe Koers en kennisplatform Weetwatjegelooft.nl doen onderzoek naar het geloof in hel onder Nederlandse christenen. 

Bestaat de hel? Wat leert de Bijbel over de hel? Is de hel wel te rijmen met hoe God zich in Jezus aan ons openbaart als een God van liefde, barmhartigheid en verzoening? Is een eeuwige straf voor tijdelijk kwaad begaan door beperkte mensen wel proportioneel? 

“Hoewel steeds minder mensen in een daadwerkelijke hel geloven, heeft iedereen er wel een beeld bij. In het dagelijks taalgebruik komt de hel regelmatig terug. Het idee van eeuwige straf in een brandende hel is echter vandaag de dag niet alleen voor seculieren, maar ook voor veel christenen moeilijk te verteren”, zegt projectmanager William den Boer van Weetwatjegelooft.nl.

“Hoe kan dezelfde God die Jezus gegeven heeft om zich met mensen te verzoenen, ook mensen naar de hel sturen? Is de traditionele interpretatie van bijbelteksten over de hel wel juist? Wat staat er op het spel als we deze interpretatie loslaten? Kortom: wat is christelijk denken en spreken over de hel in deze tijd?”

Dezelfde enquete werd in 2004 uitgevoerd door toen nog cv•koers

Vijftien jaar
Om een indruk te krijgen van de opvattingen over en plaats van de hel in de geloofspraktijk van christenen in Nederland, heeft Weetwatjegelooft.nl in samenwerking met De Nieuwe Koers een enquete uitgezet. Diezelfde enquete werd in 2004 uitgevoerd door hetzelfde tijdschrift, toen nog cv•koers. De resultaten worden gepubliceerd in het februarinummer van De Nieuwe KoersWeetwatjegelooft.nl organiseert op 14 februari een studiebijeenkomst over het thema. 

Wie de enquete van tien vragen wil invullen kan terecht op weetwatjegelooft.nl/enquetedehel

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *