tekst Redactie De Nieuwe Koers beeld Myriam Keijzer

Een veelzijdige start van het najaar, dit nummer: Gert-Jan Segers (CU) en hoofdredacteur Felix de Fijter debatteren over de 500 vluchtelingenkinderen die het kabinet niet naar Nederland wil halen, Alain Verheij hertrouwde en vraagt zich af: waarom is in de kerk zo weinig aandacht voor echtscheiding? Jan Terlouw overziet zijn leven aan de hand van aartsvader Mozes en Johan Snel doet een boekje over Abarham Kuyper, wiens honderdste sterfdag dit jaar herdacht wordt.


‘Ben ik hoopvol? In elk geval niet optimistisch’

Een cynisch commentaar, vond Gert-Jan Segers het ‘hoofdredactioneel’ van Felix de Fijter in De Nieuwe Koers van juni dit jaar. “Waar zijn de tranen van de ChristenUnie?”. Hierin schrijft De Fijter kritisch over het kabinetsbesluit 500 vluchtelingen kinderen niet naar Nederland te halen en de positie van de ChristenUnie erin. Na een kop koffie in Den Haag volgt in dit nummer een briefwisseling.

“Je stelt me een gewetensvraag”, schrijft Gert-Jan Segers, in deze briefwisseling met hoofdredacteur Felix de Fijter van De Nieuwe Koers. “Of ik hoopvol ben over de situatie van vluchtelingen aan de rand van Europa? Ik ben in ieder geval niet optimistisch. Een optimist zet een roze bril op en gelooft dat het dan allemaal wel goed komt. En in Moria en al die andere plaatsen van ellende komt het helemaal niet vanzelf goed.”


‘De kerk moet durven nadenken over ‘goed scheiden”

Alain Verheij is getrouwd. En gescheiden. En getrouwd. En christen. In dit persoonlijke essay laat hij zien hoe daarop gereageerd wordt in de kerk, en betoogt hij dat dit anders zou moeten kunnen. “De kerk moet geen museum vol heiligen zijn, maar een veldhospitaal voor gewonde schepselen.”

beeld Myriam Keijzer

Lees ook het hoofdredactioneel commentaar van Felix de Fijter, ‘Reset u!’


De ouderen in de Knarrenhof zijn niet eenzaam en ongelukkig

Bewoners van het Knarrenhof in Zwolle tekenen niet alleen een koop- of huurovereenkomst, maar ook een sociaal contract. Er staan twee afspraken in. Een: je vraagt hulp als het nodig is. Twee: je helpt als anderen dat nodig hebben. Het werkt als een trein, maar het systeem – de overheden, de instanties – dat wil niet. Standbeelden vertellen juist een gefotoshopte geschiedenis

Is Nederland het Gidsland van Hollands Glorie en Stoere Calvinisten of het land van Kille Bureaucraten en Koloniale Racisten? In het debat over standbeelden van koloniale onderdrukkers en slavenhouders zien we een botsing tussen nationale mythen, zegt Stefan Paas.

ROTTERDAM – Het standbeeld van Piet Hein in Rotterdam-Delfshaven wordt schoongemaakt nadat het was beklad en besmeurd.

Wat de kerk nu kan leren van opperhoofd Plenty Coups en verzetstheoloog Bonhoeffer

Tijdens de coronacrisis zijn kerken veel met zichzelf bezig. Begrijpelijk, zegt Steven van den Heuvel, maar de echte vragen liggen buiten de kerk. In de zoektocht naar het antwoord kunnen we ons licht opsteken bij theoloog Dietrich Bonhoeffer en opperhoofd Plenty Coups.


Literatuur, film en muziek

Kun je je verzoenen met een verleden waarin iets onherstelbaar kapotging? Die vraag staat centraal in het nieuwste boek Mrs. Degas van Arthur Japin. La Florida een boek van Laila Lalami duikt ook in een pijnlijk verleden, dat van de Spaanse kolonisatie van zuidelijk Amerika. Verder onder meer aandacht voor AI. Alsmaar intelligenter, Ooggetuige van journalist Aad Kamsteeg en de biografie van Taizé-stichter Frère Rogier.


Film: Calm with horses, Atlantis en The Secret Garden

Onze recensenten keken voor u naar Calm with Horse, The Secret Garden en Atlantis. In die laatste werpen we een blik vooruit naar het jaar 2025, waarin soldaten de oorlog tussen Oekraïne en Rusland proberen te verwerken. In de troosteloosheid van deze confronterende film vindt regisseur Valentyn Vasyanovych ondanks alles sprankjes hoop. 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *