De pers was ruim vertegenwoordigd in de Janskerk bij het debat Kerk, volk, elite. Hieronder een greep uit de berichten. Wie het debat graag wil terugluisteren kan hier terecht. 

In Trouw schrijft Gerrit-Jan Kleinjan dat het publiek met het debat in de Janskerk kreeg wat het wilde: “Op het podium gaat het al snel over de PVV, discriminatie van moslims en over de vraag of predikanten zich hiertegen moeten uitspreken. De kwestie verdeelt de Theoloog des Vaderlands Janneke Stegeman, de conservatieve publicist Bart Jan Spruyt en de predikanten Piet de Jong en Willem Maarten Dekker.”

[huge_it_slider id=”2″]

Dekker en De Reuver wisten elkaar de voorbije maanden al goed te vinden in de kolommen van Trouw, memoreert Kleinjan. “Er vindt bangmakerij van links plaats. Alsof we in de jaren dertig leven”, zegt Dekker ook deze avond. “De kerk moet zich wat Dekker betreft stil houden als het over de PVV en vluchtelingen gaat. “Alleen in apocalyptische situaties moet de kerk spreken.” Dekker vindt Spruyt aan zijn zijde, maar Stegeman tegenover zich: “Het probleem van wegzetten van moslims is een serieus probleem.” De kerk moet zich politiek en maatschappelijk roeren, meent zij. Scherp: “Zeker een kerk die een lange geschiedenis heeft in het wegzetten van mensen.”
Trouw nam ook de column die Stevo Akkerman in de Janskerk uitsprak op in de kolommen van de krant. “Ik leg mijn oor graag te luisteren bij de Britse filosoof en oud-opperrabbijn Jonathan Sacks, die gelovigen oproept niet te vechten over ‘wie Gods favoriete kinderen zijn’, joden, christenen of moslims. Uitverkoren-zijn gaat alleen over jezelf, zegt Sacks, nooit over de ander.”

Geen kloof

Dekker en Spruyt beleefden een zware avond, constateerde verslaggever Gerard ter Horst van het Nederlands Dagblad [betaalmuur]. Dat begon al met De Reuvers uitleg dat de kerkleiding in de protestantse traditie bestaat uit kerkenraden, aangesteld vanuit die lokale gemeenten zelf. En de landelijke leiding is vanuit die kerkenraden verkozen. “Ik geloof helemaal niet in die kloof.” En er bleek op die avond ook weinig van: De Reuver en de huidige Theoloog des Vaderlands Janneke Stegeman kregen de nodige bijval. Of zou dat betekenen dat vooral de elite in de zaal zat, zoals Spruyt suggereerde? De gewone man is misschien wel te druk om naar zo’n avond te komen.

Ter Horst was zelf het meest onder de indruk van Piet de Jong. ‘Hij gaf blijk van zijn bewogenheid met moslims in de buurt. Het bevalt hem niet dat die groep bang wordt gemaakt en telkens in de hoek wordt gezet. Hij was ook de enige die er geen been in zag om als zijn persoonlijke mening in de preek te zeggen dat het hem niet verstandig leek op de PVV te stemmen. “Je kan weleens zover komen dat je zegt: lieve mensen, we zijn gedoopt en dat doen we dus niet.’ Het ging hem niet om de islam zelf. ‘We weten wel dat de islam een heel andere religie is dan het christendom. Het gaat over de mensen die je zoal in Rotterdam tegenkomt.”‘

Volkskerk 2.0

Ook een uitgebreid verslag van Maarten Stolk van het Reformatorisch Dagblad. Het dagblad schrijft uitgebreid over de drie debetrondes. De leiding van de Protestantse Kerk heeft ervoor gekozen politiek stelling te nemen en daarmee vergroot ze de kloof met de kerkleden, zegt dr. Dekker tijdens een van de debatrondes. Hij haalt een onderzoek uit 2006 naar stemgedrag onder kerkleden aan. Daaruit blijkt dat predikanten in de PKN met name links stemmen (GroenLinks, PvdA en SP) en gemeenteleden vooral „christelijk” kiezen (CDA, ChristenUnie en SGP). Volgens hem verbindt de kerkleiding zich met „Jan en alleman” en vergeet ze de kerkleden.

Dr. De Reuver benadrukt dat de leiding van de kerk uit ambtsdragers bestaat, gekozen door de gemeenten. Volgens hem is er dus geen sprake van een kloof tussen „volk en elite.” De scriba heeft sterk het gevoel dat de Protestantse Kerk in toenemende mate „volkskerk 2.0” wordt: niet een kerk die de macht heeft, maar een die in de „haarvaten van de samenleving” zit.

Ds. De Jong ziet ook geen kloof tussen volk en elite. „In de kerk heb je altijd flanken, verschillende tuintjes, gehad. Je moet niet het beeld schetsen dat in onze kerk allemaal linkse mensen zitten. Iedereen is welkom in de kerk.”

Jesse Klaver avant la lettre
Het verslag van Pieter van Langevelde voor EO Geloven ging in op de kritiek die Dekker uitte op het manifest van onder andere Janneke Stegeman, dat ook door PKN-scriba De Reuver werd ondertekend. “Dat manifest past zo in het partijprogramma van GroenLinks. Jezus wordt daarin een ‘dwarse idealist’ genoemd. Men maakt van Hem een Jesse Klaver avant la lettre.”

Ook de conservatieve publicist Bart Jan Spruyt vindt dat de kerk zich te veel “laat spannen voor het karretje van de linkse agenda”. “Waarom hoor ik de PKN wel over ‘bed, bad en brood’ voor uitgeprocedeerde asielzoekers, maar niet over abortus, voltooid leven en het bijzonder onderwijs?”
Spruyt vindt dat de leiding van de PKN te weinig oog heeft voor de duistere kanten van de islam. “René de Reuver heeft gezegd dat de islam voor vrede staat en dat de Tien Geboden en de Koran op hetzelfde neerkomen. Dat soort modieuze uitlatingen verwacht je niet van de scriba van de PKN.”

De Reuver zei daarop geen spijt te hebben van zijn opmerkingen. “Veel moslims zetten zich in voor vrede. Juist zij worstelen met extremisme.” Ook volgens de Rotterdamse predikant Piet de Jong is het juist goed dat de kerk opkomt voor vluchtelingen en moslims. “Dat hoort bij ons als kerk. En dat leren we niet van Jesse Klaver, maar van Jezus van Nazareth. Als moslims worden weggezet vanwege hun geloof, moet de kerk iets zeggen.”
Theoloog des vaderlands Janneke Stegeman sloot zich daarbij aan. “Jezus inspireert mij vanwege de revolutionaire manier waarop hij barmhartigheid invult. Hij zoekt mensen in de marge op en dat is dus ook een taak van de kerk.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *