400 jaar na de roemruchte Synode van Dordrecht nemen we het protestantse DNA onder de loep. Is het tot verdeeldheid gedoemd? Of hopen we terecht op eenheid? We denken dat we rationeel zijn, zegt de Vlaamse filosoof Herman de Dijn, maar dat is kolder. We lopen over van de rituelen. Verder gesprekken met bisschop Gerard de Korte van Den Bosch, klinisch psycholoog Hanneke Schaap-Jonker over geloofsvertrouwen en kunstenaar Rinke Nijburg.

€4,95 – Kopen