Even een kijkje in onze kerk. H-broeder X, gehuwd met H-broeder Y, zingt enthousiast mee in het koor. L-zuster M, gehuwd met L-zuster W, schenkt koffie en T-bruster F is samen met partner T-zroeder H al jaren lid van de Werkgroep DDH – Dient de Heer. Ja, CLHBT’ers zijn gewoon broeders en zusters van de zogenoemde NADHC, de Niets Aan De Hand-christenen. Kortom, wij zijn een NADHCMLK: Niets-Aan-De-Hand-Christengemeente-Met-Lege-Kast. Er is nog wel een kast, maar die is dus leeg. Iedereen kwam eruit. Het ding staat in de kelder bij andere resten uit een oud en ver verleden, zoals een verroeste heksenwaag, een verkoolde brandstapel, een zak stenigingskeien, de Index, oftewel de lijst met verboden boeken, en wat dies meer zij.

Proefabonnement op De Nieuwe Koers? Bestel nu 3 nummers voor 10,00 euro!

U zult uit het bovenstaande misschien concluderen dat wij een AMK&MNU-kerk (Alles-Moet-Kunnen-&-Maakt-Niet-Uit-kerk) zijn. Een zooitje ongeregeld dat Gods Woord naar eigen believen verdraait. Maar nee. Onze kerk is allesbehalve laks, liberaal of onverschillig. Er heerst grote verontwaardiging over onrecht, groot of klein. Wij nemen het lijden serieus, dragen elkaars lasten. Wij zijn kapot van het leed dat geleden wordt door echtbreuk, overspel, ontrouw, leugen en bedrog, geldzucht, schijnheiligheid en schone schijn. En in het groot: onderdrukking, mensenhandel, dictatuur, het afbreken van de schepping. Gierigheid, gulzigheid, graaien, vloeken en wreken: rood licht! Ja, onze NADHCMLK legt alle nadruk op trouw, eerlijkheid, integriteit, geloof, hoop en liefde. Het komt er echt op aan! Jezus volgen heeft een prijs. Een hoge prijs. God zegt: wees heilig, want Ik ben heilig. O, ja, en niet onbelangrijk: de mens! God zei: ‘Laat ons mensen maken.’ Dus wij zien geen LHBT’ers of NADH’ers, maar: MENSEN. Christus heeft ons allemaal uit onze kast laten komen en maakt ons weer mens. Versmalling tot iets minder dan dat is onrecht doen aan Gods bedoeling.

Christus heeft ons allemaal uit onze kast laten komen en maakt ons weer mens

Vraag: hoe zit het bij jullie dan met de scherpe kantjes? Zeg maar: zonde, oordeel, hel en verdoemenis? Antwoord: Ja, wij haten de zonde en hebben zondaren lief. Ja, wij hopen vurig op een oordeel en radicale verwijdering van alle rotte appels. Alleen een oordeel zet de boel weer recht en wist alle tranen af. Pijnlijk, maar heilzaam.

Vraag: Dus toch een brandstapel en stenigingsstenen? Of zijn echte rotzakken, zoals moslim- en christenhaters en LHBT-bashers, ook welkom in uw NADHCMLK? Antwoord: Ja, want daar gaan wij niet over. Iedereen die door Christus bezocht wordt, is welkom in de NADHCMLK. Zelfs luitjes die stenen zoeken om vervolgens naarstig op zoek te gaan naar geschikte mis- en mikpunten. Zij zitten weliswaar meestal in de kelder, hangen rond ‘de kast’ en zijn teleurgesteld dat die leeg is. Zij morren: ‘Waar is die goede tijd dat steniging nog heel gewoon was?’ Maar na enige tijd vertrekt zo’n broer of zus en zoekt een club met VK (Volle Kast) waar de grenzen helder zijn, alleen zuivere NADH-broeders de leiding hebben en geen LHBT’ers aan de horizon verschijnen.

Maar het wonder geschiedt: de Geest waait waarheen hij wil! In en uit de kast, van NADHCMLK naar NADHCMVK, van en naar LHBT, naar iedereen en weer terug. Ik ben verwonderd. Sprakeloos. Christus raakt, bevrijdt, verbindt, voorbij onze kastjes. Heiligheid is zo anders dan ik dacht.

PS Waarom schrijf ik deze column? Omdat een opa zei: ‘Mijn kleinzoon is christen en heeft een vriend die hij trouw wil zijn. Ik hoop zo dat zij samen een gemeente vinden waar ze van harte welkom zijn.’ 

tekst Otto de Bruijne

Proefabonnement op De Nieuwe Koers? Bestel nu 3 nummers voor 10,00 euro!

 

23 thoughts on “En God zei niet: Laat ons LHBT’ers maken

 1. Mooi artikel alleen word ik er moe van dat zoveel aandacht gaat naar deze zondige levenswijze, we zijn allemaal zondaars en voor hen die Christus navolgen is er geen veroordeling meer. Laten we het daar gewoon bij houden en als je zo nodig in een kerk wil zitten zoek er 1 waar je als mens geaccepteerd word en je ondersteunt voelt in het worden als Christus.

  1. Wopke,

   de psalm begint wel met:
   2 (51-4) Was mij wel van mijn ongerechtigheid, en reinig mij van mijn zonde.
   3 (51-5) Want ik ken mijn overtredingen, en mijn zonde is steeds voor mij.
   6 (51-8) Zie, Gij hebt lust tot waarheid in het binnenste, en in het verborgene maakt Gij mij wijsheid bekend.

   Ken ik mijn overtredingen …
   … Is er lust tot waarheid in het binnenste

 2. Dag Otto. Ik begrijp dat je prikkelende teksten wilt opleveren en mensen aan het denken wilt zetten. Met deze tekst mis je die doelstelling. De zaken van geloof en geloofspraxis liggen dicht bij ons hart. Als daarover met cynische toon wordt gesproken (en daarmee feitelijk oordelend), krijg je geen gesprek maar creëer je enkel afstand. Bovendien vind ik persoonlijk dat je de LHBT discussie weinig recht doet. Je gooit in dit stukje tekst wel heel veel zaken op een grote hoop. Ik deel met je dat boven alles iedereen welkom bij Jezus is. Het is niet aan mij of aan iemand anders om dat aan een ander te ontzeggen. Maar daarmee zijn we er nog niet: het gesprek over LHBT’ers is veel complexer dan je doet voorkomen. Ten eerste is er de realiteit van LHBT’ers. Je kunt als gemiddelde wereldburger die realiteit niet ontkennen. Wat je er ook van vindt (en daar maak jij volgens mij je punt van?). Over de oorsprong van het LHBT-er zijn, vallen de geleerden over elkaar heen. Van ‘je bent zo geboren’ tot ‘je bent zo geworden’. Hoe dan ook: er is een realiteit van LHBT’ers die niet meer te ontkennen valt. Ten tweede is er de realiteit van de niet-LHBT-ers. Mensen zoals ik die geen flauw benul hebben waar een LHBT-er doorheen gaat als het om zelfacceptatie en identiteit gaat. Deze mensen kunnen allemaal heel goed hun best doen om te begrijpen waar LHBT’ers doorheen gaan, maar feitelijk gezien hebben ze geen enkel idee hoe het is, voelt of leeft. De meeste niet-LHBT’ers voelen zich de laatste jaren in toenemende mate onder druk gezet om te doen alsof ze het allemaal wel begrijpen. En dan schrijven we heppie de peppie blogs over hoe fijn het toch is om samen te leven (daar schaar ik jouw blog ook onder; is ook een compliment zullen we maar zeggen ;-)). Maar dat is verre van eerlijk. En het doet in het geheel geen recht aan de worsteling van LHBT’ers en niet-LHBT’ers. Het is helemaal niet makkelijk om elkaar te zien en wederzijds te respecteren. Waarom hebben we het anders ineens over ‘genderneutraliteit’. Daarmee wordt in het totaal geen recht gedaan aan niet-LHBT’ers die voluit ‘man’ of ‘vrouw’ zijn. Ten derde is er ‘de spreekwoordelijke kast’. Voordat iemand LHBT-er zegt te zijn, kent deze persoon de worsteling om uit de kast te komen. Je anders voelen/weten dan de anderen is voor de meeste mensen geen simpele opgave. Liever ben je een normale man of vrouw en val je bij voorkeur gewoon op het andere geslacht; wel zo makkelijk en comfortabel. Het is daarom wat zuur als jij lijkt te suggereren dat een lege kast vooral te maken heeft met acceptatie door de ’niet-LHBT’ers’. We moeten de boel niet omdraaien: de volle kast heeft primair te maken met de ‘uit-de-kast-komer’ zelf; het gevoel dat je anders bent dan anderen en daar niet zomaar aan willen (zoals een homofiele man mij onlangs weer eens uitlegde). Jouw realiteit blijkt in het geheel niet zomaar te passen bij de realiteit van ‘de rest’. We kunnen wel doen alsof de genoemde realiteiten niet bestaan, maar ze bestaan wel degelijk. Waarom moeten we anders met zoveel bombarie en grenzeloos seksisme een gaypride organiseren? Ten vierde komt dan het theologische deel. Ja, het klopt, God heeft ‘de mens’ geschapen en Hij heeft ‘de mens’ lief. Maar er is ook iets anders aan de hand. De mens heeft God verlaten en satan is de heerser van de wereld geworden. God heeft het verraad van de mens bestraft met de dood. En gelukkig heeft Hij het daarbij niet gelaten. Door zijn Zoon te sturen, gaf Hij ons de kans om verlost te worden. Daar hoort wel iets bij: dat wij onze zonden belijden en doorlopend geheiligd worden door de Heilige Geest van God die we krijgen als we Jezus belijden als Heer. En hier wringt de schoen. Het gaat er niet om of wij LHBT wel of niet acceptabel vinden. Het gaat erom of God dat vindt. De Bijbel is hoe dan ook bijzonder uitgesproken over afwijkende seksuele oriëntatie. Hoe je die ook wenst te interpreteren, het gaat om serieus te nemen teksten. Het is heel modern om datgene wat de Bijbel te zegt zoveel mogelijk te modelleren naar wat de ‘wereld’ ervan vindt. Maar dat is geen begaanbare weg. We zullen samen eerlijk moeten kijken naar wat God (niet ik) vindt van praktiserend LHBT. Daarin zijn we enorm kwetsbare mensen met ongekend verschillende realiteiten. Tegelijkertijd moeten we niet weglopen van dit gesprek door het gewenste sociale antwoord te geven. Ik geloof niet dat we zoekende (christelijke) LHBT’ers daarmee recht doen. Als er geen eerlijke antwoorden worden gegeven, blijven de vragen evengoed schrijnen. Bovendien zijn er heel wat LHBT’ers die vanuit eigen overtuiging kiezen om hun identiteit niet te praktiseren. Moeten we die mensen dan zomaar bij het vuil zetten omdat de maatschappij een mening heeft over LHBT? En wat te zeggen over alle richtingen die ‘nu’ niet onder het kopje LHBT vallen. De discussie ging jaren terug vooral over homo’s en lesbiennes. Nu ook over ‘bi’ en ‘transgenders’. Whats next? Als we het gaan hebben over ‘oprechte (??) seksuele oriëntatie van een mens op zijn omgeving, waar gaan we dan ophouden? Btw, op de site van het COC wordt de afkorting alweer uitgebreid naar LHBTI … Tenslotte. God heeft seksualiteit een cruciale en bijzondere plek gegeven. Ook in een wereld die lijdt onder de gevolgen van de zondeval. Seksualiteit is niet een dingetje ‘erbij’. Het staat centraal in hoe God wil dat mensen (in de Bijbel: mannen en vrouwen) met elkaar samenleven. Rondom seksualiteit gaat veel mis in en en om relaties. Vreemd gaan, ontrouw zijn en dergelijke zijn in de wereld zogenaamd normaal (of in ieder geval: men doet alsof het normaal is), maar in de Bijbel wordt er mee afgerekend. Het is gewoon zonde. Er is een weg uit zonde maar die laat geen ruimte voor het voortbestaan van die zonde (Rom 6:1). Nu net doen alsof LHBT akkoord is volgens de Bijbel gaat veel te kort door de bocht. Als God vindt dat het zonde is om LHBT praktiserend te zijn, dan is het dat. Ik wil niet zomaar LHBT in het zondehoekje plaatsen. Wel wil ik aantekenen dat we de geldende Bijbelse interpretatie niet zomaar overboord mogen kieperen. We zijn gehouden om Gods Woord serieus te lezen en eerlijke conclusies te trekken, niet alleen maar die conclusies die ons het makkelijkst liggen. Als de Bijbel LHBT zonde noemt, ook als we er samen eerlijk naar hebben gekeken, hoe gaan we dan met elkaar om als iemand LHBT praktiserend is? Laten we als voorbeeld dan voor het gemak een biseksuele man nemen die een relatie onderhoudt met een man en een vrouw? Of is dat dan niet eerlijk … Soms is een conclusie pijnlijk en schept ze afstand waar je dat niet wilt. Dat laatste, afstand scheppen, is wat het zo intens maakt. Ik wil iemand die oprecht christen is en die LHBT-er is nooit alleen laten staan. Ik ben niets beter en ik leef volstrekt vanuit Gods genade. En tegelijkertijd kan het ook moeilijk zijn om samen te leven: wat als de overtuiging rondom LHBT-er zijn tussen je in komt te staan? Bijvoorbeeld omdat de een blijft bij de overtuiging dat LHBT niet mag volgens de Bijbel en de ander dat niet kan rijmen met zijn identiteit en het daarom (?) anders ziet? Het is niet zo makkelijk als je schrijft. Ik ga liever voor ingewikkeld, confronterend en eerlijk dan voor meewaaien met deze maatschappelijke wind. Dat laatste past volgens mij veel meer bij een worstelend leven als christen dan comfort en sociaal acceptabel gemak. Bovendien betekent worstelen dat we het samen doen, ons samen kwetsbaar maken en ons samen buigen voor de Heer van het heelal. Je artikel is wellicht een aardige geste tegenover (een deel van de) LHBT’ers om vervolgens een heel deel van je broers en zussen bij je weg te duwen. Volgens mij kun jij beter.

  1. Hè hè, eindelijk iemand die zelf nadenkt en niet roept wat de massa wil horen, ik snap ook niet waarom er niet nog een letter H in de afkorting staat van Hetero ,je voelt je bijna schuldig als je op het andere geslacht valt, die groep mensen wordt nooit meer genoemd. Misschien moet er een hetero pride georganiseerd worden?

  2. Dank je wel Hans; ik voel me gesteund door je genuanceerde reactie;
   Uit ervaring weet ik hoe lastig het is om de bijbelse weg te gaan omgeven in een wereld waarin er geen sprake meer is van
   elkaar accepteren maar haast gedwongen wordt om je te conformeren aan een levensstijl die ik niet wil. Het is een stille eenzame weg die juist door de opvattingen in kerken wordt versterkt. Voor mij pijnlijk om betoog van Otto te lezen. Het is zo makkelijk gezegd allemaal. En ja de eenzaamheid wordt vergroot;
   De kerk dwingt me haast ondergronds te gaan; Maar goed; Het zij zo; ik blijf stilletjes achter Jezus aanlopen die gezegd heeft
   “Neem je kruis op je en volg mij”.
   Nogmaals bedankt. Het doet me goed bemoedigd te worden door je.
   . Hans (toevallig dezelfde naam)

  3. Beste Hans, bedankt voor jouw toelichting op dit moeilijke punt. Ik ben het met je eens. We kunnen onze kop niet in het zand stoppen. We hebben een maatschappij wasr het aan de orde van de dag is en we hebben het woord van God wat we jarenlang met een goed gevoel konden accepteren, naleven en volgen maar dat door de veranderende maatschappij flink onder druk komt te staan. We kunnen dat toch zomaar niet onder het mom van liefde en acceptatie aan de kant schuiven? Ik in ieder geval niet…

   1. Amén!
    Wij staan in Spanje al lange tijd bijna alleen in de strijd, vooral ook omdat wij niet geloven dat Yeshua (Jezus) is gekomen om diverse religies te brengen. Hij bracht slechts dit: een levende relatie met Zijn Vader dankzij het latere zo kostbare Offer dat Yeshua bracht in de plaats van eenieder van ons…!!!
    Johannes 17, hierbij o..a. denkend aan dit vers: (21): “Opdat zij allen één zijn, gelijkerwijs Gij, Vader, in Mij, en Ik in U, dat ook zij in Ons één zijn; opdat de wereld gelove, dat Gij Mij gezonden hebt.” De diverse evangelische “etiketten” zijn ontstaan door menselijk toedoen en gaan geheel in tegen Zijn iWil…

  4. Prachtig artikel maar ook mooie genuanceerde reacties. Het heeft denk ik ook heel erg te maken met hoe je als mens in elkaar steekt. Ik ga liever voor harmonie en acceptatie dan voor ‘moeilijk en confronterend’ maar dat laatste is het geval. En dan rest ons maar een ding: ons richten op God en ondertussen elkaar liefhebben.

  5. Met bovenstaande ben ik het helemaal eens, wat is het moeilijk om als christen te zijn in deze wereld, en waar stopt het? ik hou mijn hart vast wat er in de wereld gebeurt, en ik weet ook dat Jezus voor alle mensen Zijn leven heeft gegeven en ik wil ook iedereen respecteren maar moet ik dan ook alles accepteren, en idd ik hoef geen oordeel te geven over mensen, gelukkig niet, ik raak wel eens in verwarring, want waar eindigt dit, wat is de volgende stap, pedofilie ook maar accepteren? zij zijn zo ze zeggen ook zo geboren, moeilijk!!!!

 3. Hans, mooie reactie! Ik vraag me af of u het boek van Justin Lee ” Verscheurd” heeft gelezen.
  Ik zou het graag bij u aanbevelen en vind eigenlijk, dat iedere christen dit boek gelezen moet hebben.
  Hartelijke groet van Stadina.

 4. Beste Otto,
  Voordat je misschien het idee krijg dat ik een moraalridder ben… tuurlijk gebeurd het dat de zonde vat op ons wil hebben. En dat is ook de grootste strijd. Maar even wat in het Woord van God staat geschreven.
  Gen.1:26. God zei:” Laten We mensen maken die ons evenbeeld zijn, die op Ons lijken….
  En God schiep de mens..man en vrouw om talrijk te zijn en de aarde bevolken( Gen. 1:28)
  Daarbij was de mens ( Adam) blij…
  (Gen 2:23-25)
  Dan 1 Kor. 5:8-13 en 1 Kor. 6: 1-20.
  En tenslotte 2 Kor. 5:17-21.
  Ik veroordeel niet anders denkende.. Dat is aan God. Maar indien je tot Jezus komt… zal er een verandering moeten gaan plaats vinden…..
  Als we de welles en wetens ons toch gaan bezig houden met eigen interpretaties over hoe relaties moeten zijn… dan gaan we weer terug naar de periode van het OT…met alle gevolgen van dien.
  Maar ik heb ook wel mensen in mijn kennisenkring die lesbisch of homosexueel zijn. Die heb ik nog steeds te vriend, en veroordeel deze niet. Enige verschil is dat ze Jezus ( nog) niet kennen.
  Dus tuurlijk hou ik van ze.. en hoop dat hun hart en ogen open zullen gaan..omdat ze niet vergaan in de hel, maar ook eeuwig leven mogen ontvangen…

  Vriendelijke groeten Edwin

 5. Ik ben voor de buitenwereld een gelukkige jonge meid die altijd vrolijk is. Christelijk, actief jv lid. Dat is hoe de mensen om mij heen mij zien. Maar als ik in de spiegel kijk zie ik niet mezelf. Ik ben een jongen in een meisjes lichaam. Diep ongelukkig, vol zelfhaat, maar vooral angstig. Angstig voor de toekomst, angstig om alleen te komen te staan en mijn ouders pijn te doen, angstig dat er misschien een dag zal komen dat ik het niet meer aan kan. Mijn hele leven draait om die angst. Maar naast die angst voel ik mij ook erg eenzaam, er is niemand, naast God, waar ik mijn hart kan luchten. Maar van God hoor je geen steun en antwoord in de vorm van een stem, met God kan je geen gesprek voeren. Niemand die een arm om mij heen slaat en zegt dat die mij zal steunen. En er zijn soms van die momenten dat ik mij van alles en iedereen verlaten voel. In mijn slaapkamer huil ik, schreeuw ik, sla ik mijn kussen in elkaar, maar ik krijg geen rust. Al vanaf dat ik 14 jaar weet ik dat ik transgender ben, daarvoor had ik er nog nooit van gehoord, maar ik voelde mij al niet thuis in mijn lichaam. Al 5 jaar strijd ik nu alleen deze strijd. Ooit zal er een dag komen dat ik knap, en voor die dag ben ik bang, ik wil niet dood, maar ik kan ook niet leven zonder mijn familie en vrienden. Iedere dag van dat ik wakker wordt totdat ik ga slapen leef ik een leven van iemand die ik niet ben. Dat liegen en verzwijgen kan ik nu al niet meer aan, maar ik moet wel omdat ik anders mij familie kwijt raak en ik nergens naartoe kan. Ik weet niet hoe ik mijn struggels kan rijmen met de Bijbel, God wil toch dat wij gelukkig zijn, maar ik ben het verre van dat. God kijkt toch naar het hart van iemand? Waarom zou ik dan niet gelukkig als man Hem kunnen loven? Dan diepongelukkig zonder Hem. In de 10 geboden staat dat je niet mag liegen, waarom zou ik dan niet als man door het leven mogen gaan zodat ik daar niet over hoef te liegen? Waarom zou ik niet het recht hebben om gelukkig te zijn? Omdat ik net zo zondig al de rest geboren ben? God heeft de artsen toch ook de kennis gegeven om mij te kunnen helpen? Ben ik een slechter mens omdat ik dit kruis gekregen heb om te dragen? Iedereen heeft over mij hun mening klaar, maar ze kijken weg van hun eigen kruis. Ik bid God iedere dag of hij mij wil helpen, zouden jullie voor mij en mijn lotgenoten willen bidden? Wij hebben dat hard nodig.

  1. hoi Ryan, ik kom nu net dit artikel tegen op facebook. ik ben zelf ook transgender, en na het lezen van je reactie ben ik erg benieuwd hoe het nu met je gaat.
   groetjes, Luke

 6. En zo is het.. zodra iemand tot geloof komt (homo,hetero jood griek enzovoort) kan niets of niemand degene meer scheiden van de liefde van Jezus Christus Romeinen 8:38. De oude mens is dood voor God en het evangelie is dan ook een oproep een blijdeboodschap aan dode mensen. zodra je voor de Heer kiest wordt je met Hem gekruist met Hem begraven met Hem opgewekt en met Hem (nu al) gezet in de Hemel maar nog geborgen bij God (nog niet openbaar). Dat staat in de Schrift. En ook staat er dat er geen onderscheid en geen verdoemenis meer is voor degene die in Christus zijn en dat wij allen niet meer onder de wet zijn maar onder de genade hoeveel schrift plaatsen wil je daarvan hebben? (romeinen 10:4 Galaten 3 en 5 enzovoort).. Als je tot geloof komt ziet God je alleen als volmaakt in Christus die NOOIT meer kan zondigen omdat degene uit God geboren is (1 Johannes 3:9) we denken wat logisch is.. hoe kan dat nu? ik heb gister of vorige week of vorige maand nog gezondigd… idd maar dat is je oude natuur je oude mens en die is dood. Want één is gestorven (Christus) dus Allen Zijn gestorven! en daarmee ook gelijk vrij van de wet oh vreugdevol leven. er is geen onderscheid echt niet!

  Ik wil iedereen een hart onder de riem steken die worstelt met zijn of haar seksualiteit geaardheid en bang zijn om door de Heer zelf veroordeelt te worden…. dat is echt NIET ZO! alle teksten wat gaat over wie er de hemel (koninkrijk) niet binnen gaan gaat over de oude zondige natuur de oude niet wedergeboren christen) een Hetero Christen zondigt echt niet meer of minder dan een homochristen… maar gelukkig ziet God ons aan als Volmaakt rechtvaardig heilig en Goed omdat we geloven in Zijn Zoon Jezus Christus onze Heer. Voor meer informatie….. neem aub een kijkje op mijn youtube kanaal. God houdt van je echt wel! https://www.youtube.com/channel/UCCMX3d4TmDE1oNZn5PFq3Zg?view_as=subscriber

 7. Beetje late reactie maar wat vaak wordt vergeten is dat Jezus met een moordenaar naar het paradijs ging. Hangende aan het kruis, en dus op weg naar een einde van het leven, erkende de moordenaar Jezus als de zoon van God. Op dat moment ontstond vrijspraak voor de moordenaar, Jezus nam het mee. In dit concept ligt de sleutel tot acceptatie van iedereen. Bij God is iedereen welkom.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *