Net bekomen van het anti-islammanifest van de SGP las ik op de site van Christenen voor Israël (CvI) dat de SGP op 10 mei een veiling organiseert om Israël te steunen. Mogelijk zelfs van producten uit de illegaal bezette Westbank, want de CvI-site introduceert de veiling met een verwijzing naar ‘etikettering en boycots van Israëlische producten’.

Dezelfde partij organiseerde al eerder samen met CvI een Israëlreis voor ondernemers. Het viel me op, omdat refo’s in mijn jeugd nogal bedenkelijk keken naar CvI als een genootschap dat het belang van evangelisatie onder Joden zou relativeren. Hoe dan ook, het is duidelijk dat Christenen voor Israël inmiddels salonfähig is geworden in de reformatorische gezindte.

Joodse feesten

De combinatie van islamvrees met grote sympathie voor het jodendom lijkt inmiddels bezit genomen te hebben van veel meer orthodoxe protestanten. Sterker nog, er is een groeiend aantal (vooral evangelische) christenen die de joodse feesten en de sabbat vieren, terwijl er – lijkt het – minder moeilijk wordt gedaan over de afwijzende houding van rabbijns jodendom ten aanzien van Jezus als Messias.

Ik vraag me af hoeveel christenen weten dat de Koran zeer positief over Jezus spreekt

Tegelijk kan de islam juist in deze kringen nooit voldoende bekritiseerd worden. ‘Valse godsdienst’ en ‘afgoderij’ zijn nog de mildste omschrijvingen. Nu leerde ik ooit bij de colleges over Misjna en Talmud al dat de rabbijnse traditie minstens zoveel verschilt van het Eerste Testament als het christendom. Het zou naïef zijn om te denken dat religieus Jodendom net zoiets is als oudtestamentisch Israël. Het is een eigen traditie, een afzonderlijke religie, met doorgaans een zeer afwijzend standpunt ten opzichte van Jezus als Messias.

Koran

Tegelijk vraag ik me af hoeveel christenen weten dat de Koran zeer positief over Jezus spreekt. Hij is, na Mohammed, de hoogste profeet. Hij is geboren uit de maagd Maria, zonder zonde (in tegenstelling tot Mohammed zelf!), en volgens sommige soennieten is het zelfs mogelijk dat hij voor mensen zal bemiddelen in het laatste oordeel. Eén en ander bracht een kerkvader als Johannes van Damascus (7e eeuw) ertoe om de islam te zien als een christelijke sekte (‘de sekte van de Ismaëlieten’), en zo hebben ook veel latere christenen erover gedacht.

Natuurlijk zijn godsdiensten moeilijk te vergelijken en er zijn wezenlijke verschillen tussen christendom en islam, maar tegen deze achtergrond is het toch wat gek dat orthodoxe christenen gemakkelijk heenstappen over forse verschillen tussen christendom en Jodendom, en geen goed woord willen horen over de islam.

Begrijp me goed: ik ben blij met de toenadering tot het Joodse volk en het gegroeide begrip. Hier ligt een ereschuld van christenen. Maar zou iets van die sympathie en interesse misschien ook mogen gelden voor moslims en hun geloof?

7 thoughts on “Jezus, Isa, Yeshua

 1. Beste Stefan, wat jammer dat je de Koran niet hebt gelezen, maar een samenvatting uit de schoolboeken. Op bijna elke bladzijde vind je oproepen om christenen en joden te vermoorden, ik werd er erg droevig van. Over Isa is de Koran duidelijk: Hij is niet gestorven op Golgotha, maar de omstanders kregen een massa-visioen. In werkelijkheid steeg Hij levend op naar de hemel. Als je die angel uit Jezus’ leven haalt, is het toch irrelevant wat er verder over Hem geschreven is in de Koran?
  En over de joden: ik heb regelmatig gesprekken met een orthodoxe rabbijn. We praten over ‘de Heer’ en ‘God’, maar nooit over Jezus. Dat is jammer, maar ondertussen leer je wel heel veel over de verhalen in het Oude Testament.
  Voor mij is het duidelijk: ik hou van mensen, dus ook van joden en moslims, maar ik haat de islam.

  1. Lees de bijbel en de Koran eerst zelf eens goed.
   Voordat je komt roepen met je propaganda, aangezien ik denk dat je helemaal geen christen maar eerder het jodendom aanhangt.
   Anders roep je deze onzin niet REPEL steel.

 2. De enige hoop, de enige vurige wens die we kunnen koesteren is dat de onderlinge haat, stammenstrijd en sectarisme binnen de islam zichzelf smoort. Met vereende kracht onzerzijds. Geen bijbelsche, maar Nieuw-Testamentisch Jezuitische. Als antwoord op het brauwsel van koran, haatdith en sharia, het duivels recept van een massa hystersche en neurotische doodsleer uit Het midden-oosten. Lee’s voorbeeld beeld always wat ‘n Khomeini aan leefregels voorschreef ten aanzien van bijvoorbeeld de helft van de wereldbevolking, de vrouw. Probaat middel ter genezing van stinkende wonden.

 3. Als volgeling van Jezus zie ik Moslims, Joden, Boeddhisten enz. ten eerste als mijn medemens. En ten tweede als mensen op weg naar de Ene God. Ook daar in zoek ik de overeenkomsten. Ik zie het als een opdracht van God om zijn eenheid te weerspiegelen door naar vrede te streven. Tussen mensen met of zonder geloof. Doordat ik zowel Moslims als Joden spreek merk ik op dat de meeste er net zo over denken. De vrede voorop, verbinding zoeken want er is al genoeg dat ons scheidt. Laten we een voorbeele van vrede zijn mensen!

  1. Een ieder kan de Koran gelezen hebben wat ze willen.
   Hierdoor ontvang je echter niet de Heilige Geest. En zul je nooit in waarheid kunnen leven.

  2. Onze taak als Christenen is over Jezus te vertellen. Zonder schaamte , zonder twijfel.
   Het is geloof hoop en bovenal LIEFDE.
   Maar zonder Jezus liefde te ervaren zal je niet weten wat echte liefde is. En dan ook niet kunnen geven. Jezus is volmaakt zoals Zijn liefde. Hij is niet gekomen om vrede te brengen. Nee eerder een zwaard.
   ‘Denk niet dat Ik ben gekomen om vrede op aarde te brengen. Nee, eerder een zwaard.’
   ‭‭Mattheüs‬ ‭10:34‬ ‭HTB‬‬
   Hij is niet gekomen om gediend te worden maar om te dienen.
   Om ons te redden.
   Een Christen, zou zich altijd an de bijbel moeten houden. Elke dag lezen.
   Want , wat voor zin heeft het wel te lezen en het niet te zijn?
   Je bent het, met alles erop en eraan. Of, je bent het niet

 4. Zoals iedereen die gelovig is wel zal weten dat het jodendom afstamt, van Abraham, Izak, Jakob Mozes en A Aaron en voor al van het huis van David. waaruit die lijn de Messias is geboren, staat in de Bijbel. Na de afval waar de Bijbel overspreekt, in de derde eeuw na christus, ontstonden nieuwe geloofsuitingen. Keizer Constantijn de grote van het oost Romeinse rijk richten de concilies op; Nicea en Athanasius. in het jaar 325 na christus, een leer die tegen het jodendom in ging, en die ook niet met de leer van de bijbel en van de laatste apostelen in overeenstemming was! Het werd nog erger, in het jaar 700 na christus richtten Mohammed in Mekka, de islam op. De islamitische vieringen leken toen wel wat op de joodse gebruiken in de synagogen, maar de Tora, is geen Koran. Het zelfde geld voor onze tijd, men vergelijkt de Koran met de Bijbel, maar die geeft toch niet de juiste uitleg. Bovendien Gods naam komt er niet in voor, in NBG Bijbels staat Heere God. Maar in werkelijkheid moet er zoals erin de Kanttekening van de Statenvertaling uit 1637, staat te lezen: Waar gij voortaan het woord Heere met groote letters geschreven vindt dat aldaar in het Hebreeuws het woord Jehovah of korter Jah, staat, JHWH.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *