De zondag is voor christenen de geheiligde dag die bestemd is voor de kerkgang en het gezin. Veel gemeenten hebben daarom winkelopenstelling op zondag lang tegen gehouden.

Nu de Winkeltijdenwet meer ruimte geeft is in veel gemeenten het pleit beslecht. Dat ging niet zonder slag of stoot. In het Veluwse Nijkerk struikelde het college onlangs nog over de koopzondag. En in Ede moest er een referendum aan te pas komen.

Maar hoe zit het met de kerk? Is de koopzondag alleen maar een bedreiging voor de kerk? Of biedt ze ook kansen? Er zijn kerken die extra diensten beleggen voor het winkelpubliek, of de kerk openhouden tussen de diensten door. Is dat een goede zaak? Of voegen we ons daarmee teveel naar de grillen van het overheidsbeleid? Hoe denk jij hierover? Vul (anoniem) onze enquête in!

In ons novembernummer wordt de uitslag, met analyse en reacties, gepubliceerd. Ook het Nederlands Dagblad, het Reformatorisch Dagblad en de Evangelische Omroep zullen dan publiceren over het onderzoek.

8 thoughts on “Koopzondag, kans of bedreiging? Vul de enquête in!

 1. Ik vind het prima dat de winkels meer op zondag open zijn. Zelf ga ik naar een Joods- Messiaanse gemeente en vier de Shabbat,dus voor mij geen probleem.

 2. Niet-christenen zullen altijd voor zondagsopenstelling zijn. Het is een volstrekte illusie om te geloven dat onze gastvrijheid of tolerantie met andersgelovigen zal kunnen rekenen op respect voor zondagsrust. Het is nooit wederkerig.

 3. Leuk een enquête over dit onderwerp. Wel jammer dat het zo eenzijdig is.
  Ik zie de koopzondag voor de kerk als een kans om de wekelijkse dienst nu eindelijk eens op de (oorspronkelijke) shabbat te verplaatsen. Vanwaar anders de verwijzing naar het 4e gebod.

 4. In een zeer ruime meerderheid van de Nederlandse gemeenten kent men koopzondagen. Circa 70% van de Nederlanders woont zelfs in een gemeente waar alle winkels elke zondag open mogen zijn. De resterende 30% van de Nederlanders woont in een gemeente waar minstens een winkel (shop in tankstation, winkeltje in ziekenhuis, bloemenzaak bij begraafplaats, etc.) elke zondag open mag zijn. In de praktijk blijken al (vele) jarenlang koopzondag en zondagsheiliging prima samen te gaan.

 5. In jullie enquête mist aandacht voor de positie van eigenaren en personeel van winkels en is daardoor eenzijdig. Winkeliers worden soms gedwongen te kiezen op zondag te gaan werken of anders omzet te verliezen. Soms worden winkellocaties niet meer verhuurd aan ondernemers die op zondag niet open willen zijn.

 6. De kans voor de Kerk om terug te keren naar de door God ingestelde rustdag, de Shabbat en af te stappen van de menselijke inzetting, de zondag. Maar op beide dagen zal men winkelend publiek tegenkomen. Wie weet worden zij aangetrokken door de zang en wijze woorden die er gesproken worden.

 7. Men moet gaan inzien dat de Kerk de rustdag op de Sabbat, ofwel de zevende dag van de week, veranderd heeft in de eerste dag, en het sabbatsgebod van toepassing heeft verklaard op de zondag.

  Men stelt op deze manier ‘fraai’ het gebod van God buiten werking om de eigen traditie in stand te houden (Mark. 7: 7-9).

  De schrijvers van de Heidelbergse Catechismus durfden echter de waarheid niet te verdraaien en schreven daarom dat de Sabbat de rustdag is (zie zondag 38). De Kerk heeft dat echter naast zich neergelegd en deze zaken op de zondag van toepassing verklaard!

  Hieronder volgt een opsomming:
  – Jezus (Zijn Hebreeuwse naam is Yeshua) heeft het sabbatsgebod niet afgeschaft of vervangen, maar hield zich eraan (Mark. 1: 21, Luk. 4: 16, Luk. 4: 31).
  – Men heeft ten onrechte over een Joodse sabbat, aangezien God zegt dat het Zijn Sabbat is (Ex. 35: 2, Lev. 23: 3).
  – De sabbatsrust is niet vervangen door de zondagsrust, maar er blijft een sabbatsrust voor het volk van God (Hebr. 4: 9).
  – De zondag is niet heilig, maar de sabbat is heilig (Ex. 20: 8, Deut. 5: 12).
  – De kerk leert dat men niet mag kopen of verkopen op zondag, maar de Bijbel leert dat men niet mag kopen of verkopen op sabbat (Neh. 13: 15-22).
  – De kerk leert dat men moet rusten op zondag, maar de Bijbel leert dat men moet rusten op de sabbat (Ex. 16: 23, Ex. 31: 15).
  – De kerk leert dat men moet samenkomen op zondag, maar de Bijbel leert dat men moet samenkomen op sabbat (Lev. 23: 3, Mark. 1: 21, Luk. 4: 16, Luk. 4: 31, Hand. 13: 14, Hand. 13: 42-44, Hand. 17: 1-2).
  – De kerk leert dat Paulus het sabbatsgebod heeft afgeschaft of vervangen, maar de Bijbel leert dat Paulus zich hield aan het sabbatsgebod (Hand. 13: 14, Hand. 13: 42-44, Hand. 17: 1-2, Hand. 18: 4).

  Niet de besluiten van synoden of kerkbesturen zijn bindend, maar de geboden van God zijn bindend (Mat. 7: 21, Mat. 19: 17, 1 Joh. 2: 3-4).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *