Hoe breng je wetenschappelijke gegevens in lijn met je geloof? In het maartnummer van De Nieuwe Koers vragen we acht wetenschappers om een persoonlijke reactie. Eerder plaatsten we de bijdragen van Heino Falcke en Gert Jan Veenstra. Vandaag is het de beurt aan Hetty Lalleman, theoloog en docent Oude Testament aan het Spurgeon’s College in Londen.

“Toen ik op de middelbare school als twaalfjarige voor het eerst hoorde over de evolutietheorie, was het duidelijk voor mij: het Bijbelse scheppingsverhaal ging daar dwars tegenin. De manier waarop de evolutie werd uitgelegd, was overigens ook vrij primitief: alsof zich ‘toevallig’ cellen hadden gevormd – en hup, daar was een aap, een mensaap en een mens. Te simpel om waar te zijn.

Ik ben theologe en geen natuurwetenschapper. Vanuit die theologische hoek kijk ik naar Genesis 1. Laat ik meteen eerlijk zijn: ik geloof zeker dat God bij machte is om de wereld in zes dagen te scheppen. Als Hij bij machte is om Jezus te laten opstaan uit de dood en ons mensen een nieuw hart en eeuwig leven te geven, is Hij ook in staat om de wereld te scheppen op een manier die wij niet begrijpen.

Maar is dat het eind van het verhaal? Een paar jaar geleden kreeg ik een enquête onder ogen waarmee een verontrust voorgangersechtpaar wilde peilen of evangelische christenen nog wel geloven in het ontstaan van de wereld in zes dagen. Ze zullen vast tevreden zijn geweest met mijn antwoorden: ik blijf geloven dat de wereld in zes dagen is geschapen, al kunnen die dagen perioden zijn en niet per se dagen van 24 uur. En dan? Aan het eind van de enquête was ik teleurgesteld, want er was geen enkele vraag bij naar de boodschap van Genesis 1 en naar de theologische waarde ervan. Daarmee is de essentie van het gedeelte gemist: dat God alles heeft geschapen, dat zijn Woord scheppingskracht heeft, dat er orde is in de geschapen werkelijkheid, dat de mens de kroon op de schepping is, dat er rust volgt na intensieve arbeid.

De schepping ligt open voor de mens om bestudeerd te worden en ervan te genieten. Laten natuurwetenschappers rustig hun gang gaan. Laten ze zichzelf niet overschatten: ook zij gaan uit van vooronderstellingen.

En als ik ooit te horen krijg dat de wereld niet in zes dagen is geschapen en dat het verhaal gelezen moet worden als een soort gedicht, een poging om iets groots te vangen in mensenwoorden, net als veel hoofdstukken in het boek Openbaring? Dan valt voor mij niet ineens de hele Bijbel uiteen. Want God is er niet minder groot om en de schepping zoals wij haar zien, is er niet minder fantastisch door. Genesis 1 moet vooral gezongen worden, en dan op de wijs van Psalm 8.”

Dr. Hetty Lalleman is theoloog en docent Oude Testament aan het Spurgeon’s College in Londen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *