‘Theoloog in het wild’, ‘wereldveranderaar’ en ‘nieuwe beeldenstormer’ – Rikko Voorberg schuwt het theater niet. Geregeld weten de schijnwerpers hem te vangen. En dan verkondigt hij dat het anders moet. Zijn passie en charisma trekken aan, maar stoten ook af. Is het bij Rikko niet allemaal veel geblaat en weinig wol?

In gesprek met Rikko Voorberg blijkt dat hij dit ongeveer het ergste vindt waar je hem van kunt verdenken. Zijn leven en werk zijn erop gericht om juist wat neer te zetten voorbij de woorden, zegt hij. Hij voelt zich ongemakkelijk in het keurslijf van de taal, worstelt er zichtbaar mee. Het komt voort uit zijn opvatting dat het christelijk geloof en het evangelie niet gestalte krijgen in het woord, maar in het leven zelf.

De Nieuwe Koers proberen? Sluit hier een proefabonnement af: drie nummers voor €10,-

Dus als het om het evangelie gaat, kun je niks met woorden? Als theoloog mag je dat wel even uitleggen.

“Regelmatig wordt er in kerken na de Bijbellezing gezegd: ‘Dit is het woord van God’. Als het geen blasfemie is dan is het ten minste onjuist. Christus is het woord van God. Met zijn komst is het evangelie vlees geworden. Dat is de kern geworden van mijn werken en denken. Ik kom uit een cultuur en traditie waarin het woord alles was. Dat geloofde ik niet meer. Woorden zijn te makkelijk, ik wilde het zien gebeuren. De Schotse dichter Edwin Muir stelde, toen hij zijn kerk verliet: ‘The Word made flesh here is made word again’. Veel slechter kun je het als kerk niet doen.”

Wat drijft je?

“In alles wat ik doe ben ik op zoek naar wat het evangelie voor ons betekent anno nu. Dat is mijn meest innerlijke drive, een ontdekkingstocht naar wat de ziel van het evangelie is. Ik ben niet tevreden met wat ik tot nu toe heb gevonden, ik denk niet dat dat alles is. Ik ben niet in de buurt van wat Paulus heeft gezien, wat er in de eerste gemeenten gebeurde – een verhaal dat alles veranderde. Dus die ontdekkingstocht staat centraal in mijn leven. Zo ook in de PopUpKerk. Daar zie ik het als mijn taak om met mensen die niet geloven een kerk vorm te geven. Een kerk waar we opnieuw ontdekken wat het evangelie betekent.”

Hoe gaat dat in de praktijk?

rikko-voorberg
Rikko Voorberg bij zijn appartement in Amsterdam.

“Ik heb herontdekt dat het nooit om de hemel ging, maar altijd al om deze wereld en deze mensen. Al die woorden in de Bijbel over de hemel en het leven na dit leven, zijn geschreven om ervoor te zorgen dat we nú anders gaan leven. Ze gaan over hoe we het leven mogen vormgeven omdat we geloof, hoop en liefde gevonden hebben. Dat is de verbinding met de mensen die ik hier in Amsterdam ontmoet. Zij verlangen allang naar een veranderde wereld. Dat zijn geen concurrenten, maar mensen met dezelfde verlangens en dezelfde hoop. Ik kom dan met de Bijbel langszij en zie hoe het christelijk geloof hetzelfde verlangen kent, en op welke paradoxale en bijzondere manier zij daar uiting aan geeft. De Bijbel geeft ons een paradigma, een verhaal, waar we ons in herkennen en dat ons richting geeft. Grof gezegd is kerk, God en geloof functioneel geworden. Het middel om de nieuwe wereld in deze wereld al te laten gebeuren. Alle realiteiten hebben een doel, een functie. God; die de wereld zo liefhad. De kerk; een verzameling mensen die door kerk te zijn, leren liefhebben en veranderen. Steeds ben ik op zoek naar wat de functie is van het geloof in God. Ik ben niet bezig met de waarheid, omdat dat in onze cultuur een irrelevante categorie is geworden. Het gaat om de waarde in de werkelijkheid.”

Het evangelie gaat niet over een mystiek verdwijnen uit de werkelijkheid. Het gaat om deze planeet, deze aarde

Oké. Een instrumentele God, om de wereld te veranderen. Is dat alles wat er overblijft van het evangelie?

“Het evangelie gaat niet over een mystiek verdwijnen uit de werkelijkheid. Het gaat om deze planeet, deze aarde. Het hele evangelie draait om sociale gerechtigheid, inderdaad. Maar het is mijn diepe overtuiging dat we daarvoor iets nodig hebben wat we niet kunnen bedenken. Sociale gerechtigheid ontstaat niet door je best te doen. De God die redt en confronteert zou weleens de enige weg kunnen zijn. Hier leef ik uit: ook al gaan wij mensen het niet doen, de nieuwe wereld komt vanuit die God wél naar ons toe. Hij is op weg naar sociale gerechtigheid en ik probeer waar ik kan aan te sluiten in die beweging.”

tekst Elze Riemer beeld Sam Otte

Het hele interview lezen? Download hier de pdf-editie van het julinummer voor € 4,95.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *