Op Stille Zaterdag overleed Emma Morano op 117-jarige leeftijd. Zij was de enige mens ter wereld die nog net in de negentiende eeuw geboren was. Sommige mensen zijn als Volvo’s: de motor blijft eindeloos vrolijk spinnen. Volgens medici is DNA het geheim: deze mensen zijn toegerust op hoge ouderdom. Ze houden er zin in, tot lang voorbij de honderd.

Ook vroeger waren er daarom mensen op wie de dood geen vat leek te krijgen. Maar in onze tijd van vergaande medische zorg is hoge ouderdom een massaver- schijnsel geworden. Met als gevolg dat er ook mensen oud worden die daar mentaal minder voor zijn toegerust.

En dan zitten we zomaar in de discussie over ‘voltooid leven’. D66 en VVD willen het mogelijk maken dat mensen die levensmoe zijn er pijnloos en comfortabel uit kunnen stappen. Dit moet gebeuren door het beschikbaar maken van dodelijke middelen en via gesprekken met een externe consultant (geen arts), die de ernst van de doodswens beoordeelt. Zowel de commissie-Schnabel, die verruiming van de euthanasiewet onderzocht, als artsenorganisatie KNMG hebben zich ertegen uitge- sproken, maar dat heeft niet mogen baten.

Wat is ervóór te zeggen? Er zal altijd een relatief kleine, mondige groep ouderen zijn die – zonder depressies of andere ziekten – ervan overtuigd is dat het zo goed is geweest. Voor hen wil het wetsvoorstel een uitweg bieden, en tegelijk de risico’s op misbruik zoveel mogelijk beperken. En waarom ook niet?

Lees de volledige column van Stefan Paas in het mei-nummer van De Nieuwe Koers. Abonneer hier.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *