Tussen profetie en politiek

Dit najaar organiseerde Andries Knevel een congres over de vraag: waarom zijn we zo verdeeld over Israël? Hoofdredacteur Arie Kok was erbij. 'Misschien is het grootste probleem wel dat we het nauwelijks over verzoening hebben.' tekst Arie Kok Het is geen nieuws dat het thema Israël de gemoederen in christelijk Nederland bezighoudt. Geen discussie is zo gepolariseerd. Wie moeite heeft met bijvoorbeeld het nederzettingenbeleid, wordt al snel gezien als een