Vandaag de dag moet je bekeringspredikers vooral buiten de kerk zoeken

Bekering is niet het populairste woord uit het christelijk woordenboek. Op mijn reformatorische middelbare school klonk de oproep ertoe dag-in-dag-uit. Maar het zielenheil was tegelijkertijd een vrijwel onneembare vesting. Geloven was participeren in een soort genadeloterij. De kans op de hoofdprijs was weliswaar gering, maar je kon toch maar beter een lot hebben.  In veel kerken klinkt de oproep tot bekering minder, of veel vriendelijker dan vroeger. Dat is misschien

De jeugd en de toekomst

Van alle vormen van verwaarlozing in Nederland is religieuze verwaarlozing het meest verspreid.  tekst Stefan Paas Hele volksstammen groeien op zonder dat hun ouders de moeite nemen om hen serieus in aanraking te brengen met God, gebed, de Bijbel of een ander heilig boek, en de gang naar een religieuze samenkomst. Veel Nederlanders vinden het gemakkelijker om met hun kinderen over seks te praten dan over geloof. Voor een deel