Tijd om rechts-romantische dromen en links-stedelijk idealisme vaarwel te zeggen

We moeten ons langzaamaan christelijk gaan instellen op een multiculturele samenleving, betoogt Stefan Paas. En daarbij hoort: dag droom van blank, volkschristelijk Nederland, maar ook: tot ziens overgeïdealiseerde naastenliefde. De meesten van ons hebben graag mensen om zich heen die op hen lijken. Je begrijpt elkaar gemakkelijker, je vertrouwt elkaar sneller, je leent elkaar eerder iets uit. Dat is allemaal heel menselijk en niemand hoeft zich ervoor te schamen. Het

Er is meer! Van wat precies?

Het klinkt en het zingt in vele hoeken van christelijk Nederland: 'Er is meer...', constateert Otto de Bruijne in De Nieuwe Koers. "Die slogan doet me denken aan het verhaal van de man die een berg beklom en op de top zijn handen ten hemel spreidde en tot God riep: Meer van U! Waarop een paar echo's volgden: ‘Meer van u... Meer van u...’" "Wat bedoelen we eigenlijk met ‘er is

Wie het begrijpt, heeft het niet begrepen

Op eerste kerstdag zond de KRO het Missa in Mysterium uit, een kunstig geregisseerde Latijnse mis onder de bezielende leiding van cabaretier Herman Finkers. In een interview met het Nederlands Dagblad zei hij: “Een katholieke mis is, veel meer dan een protestantse dienst, een vorm. En die vorm is belangrijk omdat alles op elkaar afgestemd is: daardoor kan het geheim zich openbaren, zich laten voelen.” Een prachtig uitgangspunt: dat een