De revolutie en de elite

De moeizaamheid van het formatieproces – met het overleg tussen D66 en CU als stugste onderdeel – laat zien hoe weinig partijen er zijn overgebleven die nog een compromis kunnen sluiten met ideologische tegenpolen, zegt Stefan Paas in het komende nummer van De Nieuwe Koers. "Momenteel overheerst een andere geest, die van de alomvattende systeemkritiek, het totaaldenken. Onze theologische voorouders zouden spreken over de geest van de (Franse) Revolutie." Die

Elite? Volk? Aan de avondmaalstafel is er geen wij-zij

Op 9 maart organiseert De Nieuwe Koers een debat onder de titel Kerk, volk, elite. Is de kerk vandaag vooral een plek voor links-liberale, religieus-tolerante samaritanen, of evengoed een thuis voor eurosceptische, islamkritische conservatieven? Loopt er ook in de kerk een scheidslijn tussen volk en elite? In de aanloop naar 9 maart, schijnen drie opiniemakers hun licht. Vandaag predikant Arjan Markus van de Pelgrimvaderskerk in Rotterdam-Delfshaven. "Het kwam op mij vervreemdend

Wien Neêrlandsch bloed

Wie als predikant met de jongeren in zijn gemeente over allochtonen, vluchtelingen of asielzoekers spreekt, merkt hoe negatief zij veelal tegenover deze ‘vreemdelingen’ staan. Dat heb ik zelf gemerkt, en ik hoor het ook van collega’s. Er is hier sprake van een merkwaardige tegenstelling. De ‘leiders’ van de kerk – inclusief de ouders van deze jongeren – spreken zich meestal positief over nieuwe Nederlanders uit. Zij willen de grenzen openhouden,