Bijna driekwart christenen bereid evolutie en schepping te verzoenen

De evolutietheorie en het scheppingsverhaal kunnen naast elkaar bestaan, zegt bijna 70 procent van de deelnemers aan de enquête Geloof en evolutie. Ruim 1.750 mensen reageerden op de enquête Geloof en evolutie die De Nieuwe Koers in samenwerking met AKZ+ Weetwatjegelooft.nl op poten zette. Aanleiding voor het onderzoek was het boek Evolutie, stel dat het waar is van Gijsbert van den Brink; ook de twaalf stellingen waren daaraan ontleend. [caption

“Gods interventie valt wetenschappelijk niet te begrijpen”

Veel orthodoxe christenen kunnen de evolutietheorie maar moeilijk met hun godsgeloof verzoenen. Maar waarom eigenlijk? In deze online serie vertellen acht christenwetenschappers, van bioloog tot filosoof, van astronoom tot theoloog, over de evolutie van hun scheppingsdenken. Vandaag: Chris Kruse. “Als natuurwetenschapper neem ik wetenschappelijke resultaten vanzelfsprekend buitengewoon serieus. Maar, we moeten niet vergeten dat ons kennen voorlopig is. Wetenschap is een onzeker weten van de dingen die je begrijpt, geloof

“Laat natuurwetenschappers rustig hun gang gaan”

Veel orthodoxe christenen kunnen de evolutietheorie maar moeilijk met hun godsgeloof verzoenen. Maar waarom eigenlijk? In deze online serie vertellen acht christenwetenschappers, van bioloog tot filosoof, van astronoom tot theoloog, over de evolutie van hun scheppingsdenken. Vandaag: Hetty Lalleman “Toen ik op de middelbare school als twaalfjarige voor het eerst hoorde over de evolutietheorie, was het duidelijk voor mij: het Bijbelse scheppingsverhaal ging daar dwars tegenin. De manier waarop de

“Verwantschap met dieren maakt genade alleen maar groter”

Veel orthodoxe christenen kunnen de evolutietheorie maar moeilijk met hun godsgeloof verzoenen. Maar waarom eigenlijk? In deze online serie vertellen acht christenwetenschappers, van bioloog tot filosoof, van astronoom tot theoloog, over de evolutie van hun scheppingsdenken. Vandaag: Gert Jan Veenstra. “Mijn denken over geloof en evolutie is in de loop der jaren veranderd. Vanuit mijn jeugd kreeg ik mee dat macro-evolutie onbewezen en speculatief zou zijn, maar als student werd

“Genesis wil ons geen theorieën verschaffen”

Veel orthodoxe christenen kunnen de evolutietheorie maar moeilijk met hun godsgeloof verzoenen. Maar waarom eigenlijk? In deze online serie vertellen acht christenwetenschappers, van bioloog tot filosoof, van astronoom tot theoloog, over de evolutie van hun scheppingsdenken. “Ik geloof dat God de schepper is van alle dingen, naar wiens beeld we geschapen zijn. En dat Hij de onderhouder is van alle dingen, van moment tot moment. Maar ik denk niet dat

Darwin heeft een punt en God is zijn schepper

Christelijk geloof en evolutietheorie zijn niet strijdig, vindt Gijsbert van den Brink. Zijn boek En de aarde bracht voort zal zijn ‘tegenstanders’ onrustig maken, want hij komt hen dicht op de huid. In het grootste deel van de Nederlandse kerken noemt men het gesprek over schepping en evolutie een achterhaalde discussie. Immers: die twee gaan toch prima samen? In de meer orthodoxe kerken en in evangelische kring, zeg de achterban

Evolutiedebat: reden tot bescheidenheid

Na de verschijning van 'Het geheime logboek van topnerd Tycho' klom menig creationist verbolgen in zijn pen. God en Darwin als kameraden in een christelijk kinderboek: gekker moest het niet worden. Theïstisch evolutionisten schreven dat het zo gek helemaal niet was. Welke positie moet je als christen in het scheppings- of evolutiedebat nu innemen? Drie reacties op de stelling: Christenen past bescheidenheid; hoe het er in het oerbegin precies aan toe is