Vandaag de dag moet je bekeringspredikers vooral buiten de kerk zoeken

Bekering is niet het populairste woord uit het christelijk woordenboek. Op mijn reformatorische middelbare school klonk de oproep ertoe dag-in-dag-uit. Maar het zielenheil was tegelijkertijd een vrijwel onneembare vesting. Geloven was participeren in een soort genadeloterij. De kans op de hoofdprijs was weliswaar gering, maar je kon toch maar beter een lot hebben.  In veel kerken klinkt de oproep tot bekering minder, of veel vriendelijker dan vroeger. Dat is misschien