Machtig mededogen

Al voor de zondeval gaf God ons de opdracht om te heersen over Zijn goede schepping. Juist daarin lijken wij op Hem. tekst Evert Jan Ouweneel Toen God de mens schiep, schiep Hij er twee. Beiden gaf Hij iets en geen van beiden alles. Zo ontstond de mens als evenbeeld van God: als een gemeenschap waarin niemand in z'n eentje kan uitdrukken wat het betekent om mens te zijn. Wie