“Verwantschap met dieren maakt genade alleen maar groter”

Veel orthodoxe christenen kunnen de evolutietheorie maar moeilijk met hun godsgeloof verzoenen. Maar waarom eigenlijk? In deze online serie vertellen acht christenwetenschappers, van bioloog tot filosoof, van astronoom tot theoloog, over de evolutie van hun scheppingsdenken. Vandaag: Gert Jan Veenstra. “Mijn denken over geloof en evolutie is in de loop der jaren veranderd. Vanuit mijn jeugd kreeg ik mee dat macro-evolutie onbewezen en speculatief zou zijn, maar als student werd

Evolutiedebat: reden tot bescheidenheid

Na de verschijning van 'Het geheime logboek van topnerd Tycho' klom menig creationist verbolgen in zijn pen. God en Darwin als kameraden in een christelijk kinderboek: gekker moest het niet worden. Theïstisch evolutionisten schreven dat het zo gek helemaal niet was. Welke positie moet je als christen in het scheppings- of evolutiedebat nu innemen? Drie reacties op de stelling: Christenen past bescheidenheid; hoe het er in het oerbegin precies aan toe is