Waar zijn tranen van de ChristenUnie?

Marinde van der Breggen maakt in deze editie van De Nieuwe Koers een rondgang langs ChristenUnie-prominenten naar aanleiding van het kabinetsbesluit om 500 wezen uit Griekse vluchtelingenkampen niet naar Nederland te halen. Wie de rondgang meeloopt, krijgt min of meer hetzelfde, politiek correcte verhaal dat de Tweede Kamerfractie vertelde. Loyale club, die CU.  Hun analyse doet niemand pijn. Natuurlijk, liever had men gezien dat Nederland wel onderdak zou bieden aan

Een begrepen God

Je kon erop wachten. Tal van predikers, zieners, profeten en allesweters hebben, niet gehinderd door enige epidemiologische of virologische kennis, gemeend ons te kunnen vertellen wat Gods plan met de coronacrisis is. Waar Hij ons op wil wijzen. Hoe Hij ons vertrouwen op de proef stelt. Welke tekenen van de eindtijd zich aftekenen. En hoe we ons, gelet daarop, moeten verhouden tot het handelen van de overheid. “Dit is een

Ik ga slapen, ik ben moe

Voor het eerst sinds jaren kreeg ik afgelopen maand weer eens een cassettebandje in handen. Het bleek een productie van een bandje uit Rotterdam-Zuid, Boeije genaamd. Titel: Drie lange dagen. Oplage: honderd stuks. Op het omslag een ruïne van een kerk op ongemaaid grasland. ‘Drie lange dagen’ verwijst naar de niemandstijd van Christus tussen dood en opstanding.  Het is de plek waar leadzanger Rienko ronddoolt, zegt hij. De muziek “gaat over verval