Evolutiedebat: reden tot bescheidenheid

Na de verschijning van 'Het geheime logboek van topnerd Tycho' klom menig creationist verbolgen in zijn pen. God en Darwin als kameraden in een christelijk kinderboek: gekker moest het niet worden. Theïstisch evolutionisten schreven dat het zo gek helemaal niet was. Welke positie moet je als christen in het scheppings- of evolutiedebat nu innemen? Drie reacties op de stelling: Christenen past bescheidenheid; hoe het er in het oerbegin precies aan toe is