De jeugd en de toekomst

Van alle vormen van verwaarlozing in Nederland is religieuze verwaarlozing het meest verspreid.  tekst Stefan Paas Hele volksstammen groeien op zonder dat hun ouders de moeite nemen om hen serieus in aanraking te brengen met God, gebed, de Bijbel of een ander heilig boek, en de gang naar een religieuze samenkomst. Veel Nederlanders vinden het gemakkelijker om met hun kinderen over seks te praten dan over geloof. Voor een deel