De kerk moet durven nadenken over goed scheiden

tekst Alain Verheij beeld Myriam Keijzer Alain Verheij is getrouwd. En gescheiden. En getrouwd. En christen. In dit persoonlijke essay laat hij zien hoe daarop gereageerd wordt in de kerk, en betoogt hij dat dit anders zou moeten kunnen. "De kerk moet geen museum vol heiligen zijn, maar een veldhospitaal voor gewonde schepselen." Toen een vriend onlangs mijn naam intypte bij Google, deed de zoekmachine automatisch een paar aanvullende suggesties.

1,5-meterkerk: pak een stoel en zoek een stip uit

Leegte en onaanraakbaarheid zijn in de anderhalvemetersamenleving heilig. Van oudsher gaan ruimte en sacraliteit prima samen. Zo bezien is de anderhalvemeterkerk misschien wel een kans, betoogt architect en theoloog Willem Jan de Hek in de jongste editie van De Nieuwe Koers. tekst Willem Jan de Hek beeld De Nieuwe Koers / Jacobikerk   Carla Juaçaba ontwierp een kapel van slechts vier stalen staven. Mag je dat ook een kerk noemen? Het gebouw werd opgetrokken in

Racisme overleeft Jezus niet

Als jongste deelnemers aan een internationale theologenconferentie in Stellenbosch, Zuid-Afrika raakten Folkert de Jong en Thandi Soko al snel met elkaar in gesprek. Ze bleken veel met elkaar gemeen te hebben. Toen ze verliefd op elkaar werden, zeiden mensen van beide kanten dat het ingewikkeld zou worden, maar ze spraken hun ook moed in. Wat heb je moeten afleren?  THANDI: "We deelden al onze interesse in theologie, literatuur, reizen, dat

De Nieuwe Koers organiseert opvoeddebat

De Nieuwe Koers opende dit jaar met een special over opvoeding. We vroegen ons in dat nummer af: contrasteert de christelijke opvoeding vandaag eigenlijk (nog) wel met het seculiere ideaalbeeld van een succesvol leven? Diezelfde vraag is het uitgangspunt van het debat dat we op donderdagavond 4 oktober over deze thematiek organiseren. De kaartverkoop is inmiddels geopend. Klik hier om te bestellen. In een reeks artikelen onder de titel ‘Weet

En God zei niet: Laat ons LHBT’ers maken

Even een kijkje in onze kerk. H-broeder X, gehuwd met H-broeder Y, zingt enthousiast mee in het koor. L-zuster M, gehuwd met L-zuster W, schenkt koffie en T-bruster F is samen met partner T-zroeder H al jaren lid van de Werkgroep DDH - Dient de Heer. Ja, CLHBT’ers zijn gewoon broeders en zusters van de zogenoemde NADHC, de Niets Aan De Hand-christenen. Kortom, wij zijn een NADHCMLK: Niets-Aan-De-Hand-Christengemeente-Met-Lege-Kast. Er is

Elite? Volk? Aan de avondmaalstafel is er geen wij-zij

Op 9 maart organiseert De Nieuwe Koers een debat onder de titel Kerk, volk, elite. Is de kerk vandaag vooral een plek voor links-liberale, religieus-tolerante samaritanen, of evengoed een thuis voor eurosceptische, islamkritische conservatieven? Loopt er ook in de kerk een scheidslijn tussen volk en elite? In de aanloop naar 9 maart, schijnen drie opiniemakers hun licht. Vandaag predikant Arjan Markus van de Pelgrimvaderskerk in Rotterdam-Delfshaven. "Het kwam op mij vervreemdend

Wien Neêrlandsch bloed

Wie als predikant met de jongeren in zijn gemeente over allochtonen, vluchtelingen of asielzoekers spreekt, merkt hoe negatief zij veelal tegenover deze ‘vreemdelingen’ staan. Dat heb ik zelf gemerkt, en ik hoor het ook van collega’s. Er is hier sprake van een merkwaardige tegenstelling. De ‘leiders’ van de kerk – inclusief de ouders van deze jongeren – spreken zich meestal positief over nieuwe Nederlanders uit. Zij willen de grenzen openhouden,

Onderzoek kerk en homo, de kast op een kier

In kerkelijke gemeenten die als orthodox-protestants te boek staan komt meer ruimte voor homo’s, schreef het Nederlands Dagblad op 10 oktober. Is er inderdaad een kentering gaande? De Nieuwe Koers deed onderzoek naar de positie van homo's in de kerk. Over homoseksualiteit wordt in kerken al decennialang gesproken. Onder maatschappelijke druk is er beweging gekomen in visie, beleid en praktijk. Inmiddels is een homoseksuele relatie maatschappelijk gezien volledig geaccepteerd, al nemen

Hyperactieve kerk

Een kerkarchitect legde het me eens uit: in de middeleeuwen bouwden we kerken die gericht waren op God. Het altaar stond middenvoor; geen ontkomen aan. Daar ging het om. Tot de jaren zestig stond de priester met zijn rug naar de gemeente. Hij bracht het volk immers bij God. Het gemeenschapsleven viel samen met het gewone leven in stad of dorp, dat hoefde niet in de kerk. Hoe anders zijn

‘Kerk hoeft niet te streven naar succes’

Stefan Paas legt in zijn nieuwe boek uit hoe de kerk vandaag een ‘licht voor de volken’ kan zijn. Dat lukt per definitie niet door plannetjes te smeden en te mikken op groeicijfers. (Abonnees van De Nieuwe Koers krijgen 20% korting op de toegangsprijs voor het debat over het boek van Paas bij AKZ+.) tekst Tjerk de Reus beeld Albert Jan ten Napel "Jouw relaties met je buren zijn van