En God zei niet: Laat ons LHBT’ers maken

Even een kijkje in onze kerk. H-broeder X, gehuwd met H-broeder Y, zingt enthousiast mee in het koor. L-zuster M, gehuwd met L-zuster W, schenkt koffie en T-bruster F is samen met partner T-zroeder H al jaren lid van de Werkgroep DDH - Dient de Heer. Ja, CLHBT’ers zijn gewoon broeders en zusters van de zogenoemde NADHC, de Niets Aan De Hand-christenen. Kortom, wij zijn een NADHCMLK: Niets-Aan-De-Hand-Christengemeente-Met-Lege-Kast. Er is