Elite? Volk? Aan de avondmaalstafel is er geen wij-zij

Op 9 maart organiseert De Nieuwe Koers een debat onder de titel Kerk, volk, elite. Is de kerk vandaag vooral een plek voor links-liberale, religieus-tolerante samaritanen, of evengoed een thuis voor eurosceptische, islamkritische conservatieven? Loopt er ook in de kerk een scheidslijn tussen volk en elite? In de aanloop naar 9 maart, schijnen drie opiniemakers hun licht. Vandaag predikant Arjan Markus van de Pelgrimvaderskerk in Rotterdam-Delfshaven. "Het kwam op mij vervreemdend