Is het vuur van de hel uitgedoofd?

tekst William den Boer en Felix de Fijter illustraties Sjoerd Mouissie Steeds minder predikanten en kerkgangers rekenen de hel tot een centraal dogma in het christelijk geloof. Ze preken, spreken en horen er minder over. Maar in behoudende kringen wint de traditionele kijk op de hel juist aan populariteit, niet het minst bij jongeren. Evengoed is de hel voor veel mensen nog altijd een ongemakkelijk thema: "Het blijft een enorm moeilijk en gevoelig

Onderzoek kerk en homo, de kast op een kier

In kerkelijke gemeenten die als orthodox-protestants te boek staan komt meer ruimte voor homo’s, schreef het Nederlands Dagblad op 10 oktober. Is er inderdaad een kentering gaande? De Nieuwe Koers deed onderzoek naar de positie van homo's in de kerk. Over homoseksualiteit wordt in kerken al decennialang gesproken. Onder maatschappelijke druk is er beweging gekomen in visie, beleid en praktijk. Inmiddels is een homoseksuele relatie maatschappelijk gezien volledig geaccepteerd, al nemen