Christendom sterft duizend doden, het Westen kijkt toe

Nooit in de geschiedenis was het lijden van christenen wereldwijd zo bitter. Desondanks, zeggen pleitbezorgers, neemt de internationale gemeenschap vervolging van religieuze groeperingen niet serieus genoeg. ‘Het Westen heeft stelselmatig gefaald.’ Zelfs onder de gruwelpraktijken waarmee het Romeinse Rijk de zweep legde over het nog jonge christendom waren christenen beter af dan vandaag. Dat klinkt sterk, maar er kwamen dit jaar al drie onderzoeksrapporten uit die juist deze boodschap schragen.