Nieuwe bijbelse film Risen boeit en raakt

Een verfilming van een Bijbelverhaal is per definitie een waagstuk. Het moet voldoende historiegetrouw, maar toch ook interessant blijven. Het resultaat is daarom vaak vlees noch vis. Risen, een productie over het lijden en de opstanding van Jezus Christus, kiest met dat dilemma voor ogen voor een niet eens zo opzienbarende, maar toch vernieuwende invalshoek. De film neemt het concrete leven van de Romeinse legeraanvoerder Clavius als uitgangspunt. En dat