Simply Wright

De energie van theoloog Tom Wright is immens. Hij publiceerde zo’n tachtig boeken, van streng academisch tot populair. ‘Ik schrijf graag en het geeft mij ontspanning’, relativeert hij. Maar zijn drive is onmiskenbaar. Een inleidend interview op de N.T. Wright special van De Nieuwe Koers.   tekst Hans Burger en Tjerk de Reus Nicholas Thomas Wright (1948) is de celebrity van de theologische wereld. Zijn populaire titels worden in hoge oplagen

‘Ons leven doet ertoe, de wereld doet ertoe’

Het Koninkrijk van God is geen toekomstdroom, maar wordt tastbaar en concreet in het hier en nu. Dat maakt het Evangelie niet minder confronterend, zegt Tom Wright. tekst Hans Burger en Tjerk de Reus Tom Wright daagt zijn lezers graag uit, of nu gaat om vaktheologen, geïnteresseerde kerkgangers of niet-christenen. Hij trekt concrete conclusies uit Jezus’ victorie over de machten van het kwaad. Daar kijken veel christenen verrast of onthutst

Fietsen in Gods Koninkrijk

Wat kun je concreet beginnen met de theologie van Tom Wright? ‘Het leven hier en nu is veel belangrijker dan ik altijd dacht’, zegt Roelof de Wit, die met een groep gemeenteleden een boek van Wright las. tekst Tjerk de Reus Tom Wright wil mensen wakker schudden: je leeft nu al in Gods Koninkrijk! Slaagt hij erin mensen op te porren? Hoewel zijn ‘invloed’ in de Nederlandse kerken nog beperkt

N.T. Wright wil terug naar de bronnen

Eind oktober komt de Britse theoloog Tom Wright naar Nederland. Hij geldt als de invloedrijkste en beste bijbelwetenschapper ter wereld. Edward van 't Slot mag volgende maand Wright in Groningen ontvangen. tekst Tjerk de Reus Nicholas Thomas Wright (1948) is een theoloog die vriend en vijand uitdaagt. Niet alleen vaktheologen, maar ook ‘leken’. Wright schrijft bij de meeste van zijn geleerde boeken een ‘eenvoudige’ versie voor geïnteresseerden van allerlei slag.