Onderzoek naar denken over missie en zending

Spreekt u vrijuit over uw geloof? Is het goed om anderen van uw geloof te willen overtuigen? En wat vindt u eigenlijk van straatevangelisatie?  De eenmalig te verschijnen glossy Ludger onderzoekt in samenwerking met De Nieuwe Koers en Katholiek Nieuwsblad de mening van Nederlanders en hun ervaring met evangelisatie. VragenDeelnemers (gelovig of niet) wordt onder meer gevraagd naar hun ervaring met (straat)evangelisatie en online missiewerk, hun vrijmoedigheid om zelf over hun levensbeschouwing te spreken en wat ze

‘Hebben migrantenkerken een koloniale agenda?’

tekst Samuel Lee Reverse mission of ‘omgekeerde zending’ is een verzamelnaam voor niet-westerse christenen – veelal zelf door zending met het christelijk geloof in aanraking gekomen – die het evangelie willen terugbrengen naar het Westen. Sommige christenen hebben er hun bedenkingen bij, omdat deze migrantenzendelingen zich meestal niet richten op de autochtone bevolking, maar ‘eigen’ kerken en gemeenschappen vormen. Ze creëren getto’s die nauwelijks aansluiting zoeken bij het christendom in