Regelmatig vraag ik mezelf af hoe het kan dat ik nog steeds geloof. Ik heb uitstekende redenen om geen christen meer te willen zijn. Lang heb ik geprobeerd deze redenen te weerleggen met argumenten of ze domweg te negeren. Maar dat werkt niet. En dat wil ik niet meer. Tijd dus om ze onder ogen te zien. Ik heb ze voor mezelf opgeschreven en kwam tot een stuk of tachtig redenen waarom ik geen christen meer wil zijn. De beste vijf zet ik hier op een rij. 

tekst Herman Wegter

 1. Omdat de bijbel een raar boek is

Als de Bijbel het woord van God is, dan zou je verwachten dat het perfect is. Toch? Maar dat is niet zo. Een voorbeeld: in Matteüs staat dat Judas zichzelf ophing, terwijl in Handelingen staat dat Judas’ buik bij een val werd opengereten. Daarnaast is ‘het verhaal’ van de Bijbel een vreemd verhaal. Een vaderfiguur die zijn goddelijke zoon mens laat worden, laat martelen en vermoorden als straf voor de fouten van de hele mensheid. Dat had makkelijker gekund, denk ik dan. En dan al die vreselijke dingen die in de Bijbel staan. Die teksten waar we liever overheen lezen, die we graag wegredeneren, maar die er wel in staan. Zoals deze in 2 Koningen 2: ‘Toen hij (Elisa) naar de stad omhoog liep, rende een troep kinderen op hem af die hem uitlachten en schreeuwden: “Kaalkop, kaalkop! Zet ’m op, zet ’m op!” Elisa keek om, en   toen hij de kinderen zag, vervloekte hij ze in de naam van de heer. Meteen kwamen er twee berinnen uit het bos, die tweeënveertig van de kinderen verscheurden.’

Dat de kerk lijkt op een amateuristisch orkest dat Beethoven speelt en dat je, als je heel goed naar de valse noten luistert, soms iets van Beethoven hoort.

 1. Omdat christenen geen leuke mensen zijn

Christenen zijn antihomo, antifeministisch en antiwetenschappelijk, aldus schrijfster Anne Rice. Zij is een tijdje christen geweest maar om deze redenen afgehaakt. En dat snap ik heel goed. Ik schaam me soms kapot als ik zie hoe veroordelend christenen kunnen zijn. Laatst nog, toen theoloog en schrijver Rob Bell zich uitsprak vóór het homohuwelijk, waren de reacties niet van de lucht. Zo schreef iemand: ‘Als christen predik je volgens de Waarheid tegen elke homovariant; het homo-zijn mag zelfs niet in de gedachte van christenen opkomen.’ Als ik dat lees, denk ik: hier wil ik niet bij horen. Ik wil niet bij een groep horen waar het belangrijkste lijkt te zijn in welke dogma’s je gelooft.  Waar mensen op grond daarvan bepalen of ik wel een ‘echte’ christen ben. Dat ik om lid te worden van een kerk moet instemmen met het pakketje dogma’s dat bij die kerk hoort. Ik ben wel klaar met al die discussies over ‘hoe God die tekst bedoeld heeft’. Met discussies die kerken verscheuren, zoals de kwestie-Geelkerken in 1926, over de vraag of de slang in het paradijs wel of niet echt gesproken heeft.

 1. Omdat er nog steeds geen enkel bewijs is voor het bestaan van god

Ik ben gelovig, maar heb God nog nooit luid en duidelijk horen praten. Als God bestaat en zo’n grote rol in het universum speelt, dan zou Hij  toch veel zichtbaarder moeten zijn? Waarom hoor of zie ik dan niets? En waarom zijn degenen die God wel ervaren altijd christenen? Daarnaast zijn de meeste ‘wonderen’ die we meemaken helemaal geen echte wonderen. De definitie van een wonder is: ‘een door of met  hulp van God verrichte handeling die de natuurkrachten te boven gaat’. Bijvoorbeeld als iemands been is geamputeerd en dat been groeit weer aan. Dat is een wonder. Maar de wonderen waarover ik regelmatig hoor, gaan meer zo: ondanks de diagnose van de arts – uitbehandeld – werd een man na gebed van zijn familie weer beter. Prachtig verhaal, maar het kan ook stom toeval, psychologie, of een verkeerde diagnose zijn. Er hoeft geen causaal verband te bestaan tussen gebed en genezing. Als ik vandaag een grijze en een zwarte sok heb aangetrokken en even later een wedstrijd win, wil dat niet zeggen dat ik die wedstrijd heb gewonnen doordat ik die twee verschillende kleuren sokken heb aangetrokken.

 1. Omdat al die christelijke clichés m’n neus uitkomen

‘Jezus in je hart laten’, ‘God groot maken’, ‘tegen je oude mens strijden’, enzovoort. Het stikt van de clichés in kerkdiensten en christelijke media. Het standaardverhaal van een zondaar wiens leven radicaal verbeterde na zijn bekering kom je overal tegen. Voor de hoogste concentratie clichés moet je bij de Opwekkingsbundel zijn, de Skyradio van de kerkliederen. Al die nummers over hoe lief God is, en over onze ‘vriend’ Jezus. Theoloog Henk Bakker zei het zo: “De ‘gele’ God van Opwekking heeft meer weg van een westerse psychotherapeut.’’

 1. Omdat God al die ellende toestaat

Dit is voor mij en vele anderen het grootste probleem. De Griekse filosoof Epicurus schreef honderden jaren voor Christus al: “Wil God het kwaad voorkomen, maar kan Hij dat niet? Dan is Hij niet almachtig. Kan Hij het wel, maar wil Hij het niet? Dan is Hij kwaadwillig. Kan Hij het en wil Hij het ook? Waarom is er dan kwaad?” Het boek Josl Rakover wendt zich tot God van Zvi Kolitz gaat over een Jood die in 1943 meedoet met de Joodse opstand in het getto van Warschau. Zijn vrouw en zes kinderen zijn vermoord. De opstand is bijna bedwongen door de Duitsers. Zijn elf medestrijders zijn al gedood. In zijn laatste minuten schrijft hij een brief aan God. Daarin schrijft hij onder andere dit: ‘Dan wil ik je vragen, God, en die vraag brandt als een verterend vuur in me: “Wat, o wat moet er nog gebeuren voordat je je gezicht weer aan de wereld laat zien?”’

Waarom geloof ik nog steeds?

Ik zou kunnen zeggen dat ik het niet weet. Dat geloven een mysterie is. Dat je er wel voor kunt kiezen om naar de kerk te gaan, te bidden en de Bijbel te lezen, maar dat je er niet voor kunt kiezen om te geloven of niet. Ik zou kunnen zeggen dat ik in de kerk, ondanks het oordelen en de clichés, toch regelmatig iets van God zie. Dat de kerk lijkt op een amateuristisch orkest dat Beethoven speelt en dat je, als je heel goed naar de valse noten luistert, soms iets van Beethoven hoort. Wat ik ook kan zeggen, is dat ik ben gaan inzien dat Gods afwezigheid niet betekent dat Hij niet bestaat. Dat Hij op zijn meest afwezige moment, toen Jezus het uitschreeuwde aan het kruis, iets groots deed: het voor eens en altijd goedmaken met de mens. En dat ik dus besef dat als God stil is, Hij misschien met heel belangrijke dingen bezig is. Allemaal prachtige redenen. Maar uiteindelijk is er voor mij één doorslaggevende reden waarom ik ondanks alles nog steeds geloof. En dat is omdat ik wíl geloven. Omdat ik ervoor kies. Omdat ik hoop nodig heb. Laatst interviewde ik Henriëtte, niet-gelovig en spreekster bij uitvaarten. Zij las me een gedicht voor dat zij had geschreven voor de begrafenis van een meisje van twee jaar:

Als ik vandaag toch eens een sprookje kon vertellen 
over een land hier ver vandaan
waar kinderen nooit eeuwig slapen gaan, dan had ik dat gedaan.
Maar niemand hier aanwezig gelooft nog in sprookjes
waarin het goed het kwaad overwint…
Niet na de strijd en het lijden van een prachtig kind.

Ik kies ervoor om wél in sprookjes te geloven. In een land hier ver vandaan waar kinderen nooit eeuwig slapen gaan. In een man die ooit zei: “Wie in Mij gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven”. Ik wíl geloven dat ooit alles wat krom is recht wordt. Ik wíl geloven, ook al gaat dat soms tegen alle logica in. Zoals Josl Rakover uit het boek van Zvi Kolitz die, nadat z’n gezin is vermoord door de Duitsers en hij op het punt staat om ook gedood te worden, schrijft: ‘Ik geloof in de God van Israël, ook al heeft Hij alles gedaan om mij niet in Hem te laten geloven.’

34 thoughts on “Waarom ik geen christen meer wil zijn

 1. Barst van de dwalingen Ook voorzegd. Er is zoveel kwaad juist in ons. Dat Hij zeker bestaat. Maar we zijn geen robotten. We hebben eigen keuze. Eigen godje willen blijven afgoden binnenhalen.
  Eigen versie van Zijn Woord willen. Aangepast. Te pruimen. Meteen begrijpelijk maar Hij is noch modern noch ouderwets En wat is er nieuw ? Veel redenen om van welk geloof dan ook af te haken omdat mensen er werk van maken ( en misbruiken voor eigen gewin en doel). Neemt nog steeds het feit niet weg dat De Schepper en Zijn schepping bestaat. Kijk in de spiegel. Zeker is er iets ook finaal eens misgegaan. Dat mierzoete gedoe van alles is goed En je bent zo goed. Is kul. De doorgeschoten. God is Liefde cultus. Nee. We hebben eigen. Verantwoording voor een keuze. Hij dwingt niet. Das geen Liefde. Gooi Het Kind met het vuile badwater niet weg. Ik kan niemand overtuigen. Maar door oa ook m’n werk. Weet ik. : Hij bestaat. Net als jij Het is je Schepper. Jezus Christus. Niet een jezus. Een aangepaste versie. Maar de Messias. De IK BEN. Zelf. Kies dan heden. Laat niemand of niets die tijd van nog kunnen kiezen roven.
  De slechtste jaren van een waar christen. ( geen reli en farizee type voor menseneer en uiterlijk vertoon) zijn op aarde
  De beste jaren van een ongelovige zijn op aarde. Een nadenker.

  1. Dikke onzin wat je schrijft; er is geen Schepping en geen god. Het zijn verhalen waar je in geloofd. Gelukkig maar. Stap er uit en bevrijd jezelf. Geloof is een molensteen dat je langzaam naar de hel zal voeren wanneer je volhardt het is een ziekte van de geest. Je kan geen relatie met god hebben die op liefde berust want dan zou die relatie gelijkwaardig moeten zijn. Nu ze dat niet is en er een oordeel volgt op : ‘ongeloof’ is dus de ‘liefde’ die wordt gesuggereerd, er niet. Probeer maar ongelovig te worden; voel je je beroerd bij die gedachte? Dan zit je dus gevangen in een: liefdeloze relatie van manipulatie met een gefantaseerde god. In de wereld zou je van een persoon scheiden die je zou martelen wanneer je hem niet zou lief hebben. Van god accepteer je het wel dat hij ongelovigen martelt bij ongeloof. Dit is een corrupt beeld van wat liefde is. Is god liefde dan is er geen oordeel mogelijk op de vrije keus om niet te geloven. Is er oordeel dan is er geen liefde. Ik kan niet tegen mijn partner zeggen dat ze van me moet houden en bij weigering straf opleggen. Het ene sluit het andere automatisch uit. Dus de vrije keus die je suggereert te geloven omdat een mens geen robot zou zijn, is er niet door de straf op ongelovig zijn. je hebt gekozen uit angst om verloren te gaan.

   1. Goedenavond,

    Ik geloof zeker in een schepping en een God. Het is maar goed dat God niet zoals mensen is want als je naar de aarde kijkt dan zie je wat er is gebeurt met de mensheid.
    God zegt juist, beste mensen ik heb jullie het leven willen geven, dat heb je zelf verknald. Daarom stuur ik mijn enig geboren Zoon uit liefde naar jullie toe. Hij zal jullie straf dragen en als je in Hem geloofd dan zal Hij er voor je zijn en zal jij de straf niet hoeven dragen.
    Maar als jij niet in mijn zoon wilt geloven dan zul je helaas de straf zelf moeten dragen. Als jij niet in mijn zoon gelooft en het weigert te geloven dan lokt de duivel jou zo de hel in. Zo van er bestaat geen God, God kan je niet dwingen tot liefde, de hel is geen straf op ongelovigheid. En dan denk jij van soow dat klinkt me ff goed zeg. En jij huppelt zo de duivel achteraan naar de hel. Denk even na.
    Jij zegt dat als God liefde is er geen oordeel is. Maar het is juist dat God liefde is maar God is ook rechtvaardig. Als jij in zijn zoon geloofd dan zal je naar de hemel gaan en zal er geen oordeel zijn want dan houd God net zoveel van jou als van zijn eigen zoon. Maar als jij niet in Zijn Zoon gelooft dan zal God rechtvaardig zijn en tegen jou zeggen, mens jij draagt jou straf zelf. Jij hebt niet gelooft.

    Want alzo lief heeft God de wereld gehad dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, OPDAT EEN IEDER DIE IN HEM GELOOFT niet verderven maar het eeuwige leven hebben.

    1. Jezus is uitgevonden op de council van nicea, de torah praat nooit over hemel en hel als je de bijbel leest en kbedoel het nt zie je dat dit tot problemen heeft geleid aangezien het nt verwacht dat je de slavemasters moet aanbidden, je familie moet haten en zelfs je leven dit was door de romeinse leiders uitgevonden om de bevolking onder controle te houden ik raad iedereen sterk aan om enkel en alleen de torah te lezen want het nt is idolatry want trouwens verboden wordt door god 👌

   2. Beste Jan, hoe denk jij dat de aarde/ universum dan geschapen is? Volgens mij zijn er 3 redenen die het meest gebruikt worden:
    1. Het universum is eeuwig (wetenschappers hebben bewezen dat de wereld een begin heeft)
    2. Het universum heeft zichzelf gecreëerd (niets kan niet iets creëren)
    3. Het universum is door iemand gemaakt, dat is God
    En alles om je heen heeft een design en dus een designer. Wie is eeuwig en zo machtig dat hij een universum kan designen? God.
    Nu kan je zeggen God bestaat niet, maar er is volgens mij geen andere goede reden om het ontstaan van het universum uit te leggen.

   3. Prachtig Jan, de zin \”je hebt gekozen uit angst om verloren te gaan\” Daar zit voor veel gelovigen de kruks. Of het nou Christenen of Moslims of een ander geloof is. Volgens mij zijn veel \”gelovigen\” de weg kwijt, Hebben geestelijke problemen. Hebben iemand nodig om hun verhaal aan te horen. Staan niet stevig in de schoenen en kunnen slecht reflecteren. Hoe vaak hoor je niet dat b.v Jehova\’s na een sterf geval langs komen om het geloof te verkondigen in de hoop dat de achtergeblevenen ontvankelijk zijn voor het woord van God? En dat is denk ik ook zo. Heel slinks.
    Als je echter in je kracht staat en je kijkt om je heen, je leest, (Darwin, Hitchens, Dawkins, Harris) bent je bewust van jezelf, en gebruikt je gezonde verstand, dan besef je dat je moet leven want voor je het weet is het voorbij en er is geen hemel. Dus leef!!

  2. Ik ben het als ex-christen niet met je eens Elly: er staat geen enkel bewezen feit in je verhaal. ‘ Dat de schepper en zijn schepping zou bestaan is geen feit maar een: geloofsuiting. Er is ook geen ‘ kind met een badwater’ dat is een gezegde wat alleen gebruikt kan worden op bestaande dingen op aarde . Stel je voor dat je een ander ( Jezus) laat opdraaien voor zogenaamde ‘ zonden’ waarvan je op aarde niet gestraft wordt . Echt zondaars worden op aarde al gestraft en zitten in de gevangenis. Ben 17 jaar christen evangeliste geweest en heb er spijt van dat ik leugens heb verteld. Er is geen bewijs dat Jezus geleefd heeft volgens de historie Het is:’ gedachte manipulatie’ die je een mentale kwaal aan praat die niet bestaat. De hel is een dreig middel wanneer je niet in die onzichtbare god geloofd. Het bestaan van een ‘ hel’ bewijst al dat het verzonnen is want zonder dreiging zo niemand geloven in god. Religie waarin god van je houdt maar waarin hij je geen keus laat om: niet in hem te geloven kan geen liefde zijn. Er is enkel keus tussen marteling of geen marteling, dan kiest je voor god uit angst. Dat is manipulatie en heeft niets met liefde te maken. Geloof door de massa omarmd is een gevaarlijk goedje dat tot onderdrukking en vervolging lijdt overal op de wereld, de geschiedenis spreekt er boekdelen van.

   1. Jan, Als er een God is dan is het straks als je komt te overlijden voor eeuwig met God of voor eeuwig zonder God. Het wordt tijd dat je je eigen gevoel en je eigen ideeen van goedheid opzij zet en vertrouwd op de Redder. Door er niet in geloven gaat het nog niet weg.

   2. Ik ben 70 jaar en van kinds af aan geloof ik in God. Ook ik worstel met de bekende vragen waarom er zoveel leed in de wereld is, en God het toeliet dat er 6 miljoen joden werden vermoord. Maar als ik naar de schepping kijk kan het niet anders dan dat er een schepper is. Als bijvoorbeeld de aarde ietsje meer of minder van de maan en de hemel zou staan was er al geen leven meer mogelijk. Hoe geniaal zitten de hersenen niet in elkaar, hoeveel informatie zit er in een cel, hoe wonderlijk is ons DNA. Zoveel toeval daar kan ik niet in geloven, dat dit alles zomaar uit het niets is ontstaan.

   3. Goed geschreven Jan. Als je logisch denkt, kom je altijd op hetzelfde standpunt terecht dat het eigenlijk onderdrukking is. En die onderdrukking leidt uiteindelijk bij de gelovigen tot frustratie. En zelfs dit fenomeen word dan nog ontkend, meestal met de leuze: het is de wil van God…. Ik kan er na 40 jaar een liedje van zingen.
    Hou ten eerste van jezelf en geloof ook in jezelf dan gaat het ook gemakkelijker anderen misschien te helpen.

 2. Wat fijn om te lezen! Zo herkenbaar. Ik wil eigenlijk niet meer geloven om die redenen. Het gaat in tegen wat ik denk en voel. Toch durf ik het geloof niet op te geven. Uit Schultz of schaamte misschien richting mijn christelijke omgeving of one God. Ik Kom er gewoon niet Uit. De dogmas die me zijn geleerd die ik heb geloof de warhead voor me warren zijn niet de werkelijkheid en dat maakt het geloof in eens wankelder

  1. De opgesomde redenen (5) van Herman Wegter volg ik allemaal. Ik heb die dan ook allemaal overboord gegooid. Het gaat immers om de KERN, om wat Jezus ons voorleefde ! Niet om al de ballast die mensen er later aan toegevoegd hebben, zoals de zgn. ‘geloofswaarheden’. Die hoef je zelfs niet om in het leven te (proberen) staan zoals hij aangaf: nl. mensen niet afschrijven, maar met veel liefde het beste in hen (weer) naar boven halen. Ik voél me vooral Christen =verwant met zo een ingesteldheid + met een ‘geloof’ in een “Meer” dan wat de mens met al zijn gewroet uithaalt. Mijn Godsbeeld sluit dan ook niet meer aan bij wat in de Bijbel staat, maar gaat eerder terug op een soort basisvertrouwen – wat Jezus ook had, maar dan wel in de Joodse context die hij in zijn tijd en zijn omgeving had meegekregen. ( Hij schaafde het toenmalige Godsbeeld verder bij, nl. tot een ‘Vader’ vol mededogen.)— Menigeen zal opperen bij wat ik beschrijf als: “da’s dan maar gewoon humanisme”… dat maakt me niet uit. Ik voel me thuis in het christelijke verhaal (maar interpreteer de teksten zéér ruim), en zal mezelf “christen”/volgeling van C. blijven noemen. Een ‘fond’ die overeind blijft …als het badwater weg is…. [In België hebben we geen ‘Christen Kerken, Chr. Gemeenten’, etc…; misschien daarom dat wij het begrip Christen breder zullen hanteren dan in Nederland ?]

 3. Een vraagje
  Als een jood en een Christiaan
  Hun geloof verlaat.wat voor straf
  Krijgen ze? Volgens de thora/bijbel ?
  Graag uw antwoord hoor

  1. Daar zeggen Thora en Bijbel niets over. Geloof en persoonlijke relatie met Jezus Christus zijn verder twee verschillende zaken. Je kunt een groot geloof hebben maar geen persoonlijke relatie met de zoon van God. Uit je geloof stappen betekent veelal je geloofsgemeenschap verlaten, een soort van sociaal isolement dus met veel persoonlijke rancune.

   De persoonlijke relatie met de zoon van God kan verder intact blijven, dat is geheel afhankelijk van de persoon in kwestie of hij of zij die band onderhoudt. Hoop dat dit zo jou vraag een beetje beantwoordt.

 4. Ik heb zelf tijdelijk afstand genomen van het geloof.
  Dit had te maken met mijn opgelopen angststoornis waardoor ik moeilijk
  mezelf op het geloof kon concentreren , en de centen die uit mijn zak vlogen.
  En heel eerlijk gezegd heb ik er hartstikke spijt van.
  Had ik me maar voor 100% ingezet voor mijn geloof .
  Was er blijkbaar nog niet geheel klaar voor en begon weer te zondigen.

  1. als mensen het hebben over \”zondigen\”, komt de huiver tegen al de \’ballast\’ (die mensen hebben toegevoegd aan de kérn die Jezus wou uitdragen) in me opzetten. Dat woord \’zondigen\’ is zoooo schuldbeladen, en gaat zo uit van de \’slechtheid\’ van de mens waarvoor hij zichzelf moet behoeden, dat ik het zelfs niet vind passen in een \’godsdienstige houding\’. Wie zijn die leiders/voorgangers die dat nog zo noemen…? Enkel vanuit een mild leren kennen van jezelf kan verbetering ontstaan, NIET vanuit jezelf slecht/een zondaar te vinden… Vraag dat maar aan een goede psycholoog ! (Dit is m.i. een voorbeeld van hoe \’geloof\’ ook schade kan berokkenen aan mensen).

   1. Het is de Bijbel die ons leert niet te zondigen. De zonde verwijderd ons van God. Hoe meer je zondigt (is tegen Gods wetten ingaan) hoe verder weg je raakt van God en hoe moeilijker het leven wordt. Voor wie zijn zonde oprecht belijdt en zich ervan distantieert is er vergeving.

  2. Er is niks mis met je beste Ted. Jezus hing aan het kruis naast een moordenaar en die mocht mee naar het paradijs. Waarom? Omdat die moordenaar Jezus erkende als de zoon van God. En daar draait het om. Dat is ff anders dan elke zondag naar de kerk gaan hè?

   Als Jezus voor jou de zoon van God is dan kun je verder met je leven. Leef dat leven dan ook. Je gevecht met de kwade zaken van deze wereld is wel een strijd die je zelf moet aangaan. Wanneer je weet wat goed en fout is moet je gewoon de juiste keuze maken, dat doet zelfs Jezus niet voor je. Hij kan je er wel bij helpen: dat stemmentje van binnen en zo.

   Veel sterkte gewenst!!

  3. Ik kan je nu alvast vertellen dat je geen angststoornis hebt. En vast ook niet gezondigd hebt.
   Een uitdagende reactie. Bij een reactie wordt meer duidelijk hoe het zit.

 5. Ik begrijp niet helemaal het nut van voors en tegens opschrijven om al dan niet te geloven en sterker nog; ik denk zelfs dat je in de praktijk dat ook niet zo kan besluiten.
  Je gelooft of je gelooft niet.
  Je gelooft dat God de schepper is en dat zijn zoon, Jezus Christus, voor ons allen is gestorven en weer is op gestaan of je gelooft dat niet.
  Je gelooft in het Woord van God of je gelooft er niet in.
  Je gelooft dat Hij de waarheid is of je gelooft dat niet.
  Dat zijn eigenlijk de enige vragen die je jezelf hoeft te stellen.

  1. Wauw. Dankjewel😂
   Zo jammer dat men het zo ingewikkeld maakt allemaal…
   ‘Wat is geloof? Het is de zekerheid dat onze HOOP werkelijkheid wordt en het is overtuigd zijn van het bestaan van dingen die je NIET ZIET.’
   ‭‭Hebreeën‬ ‭11:1‬ ‭HTB‬‬

 6. Al doen wij nog zo ons best, wij kunnen nooit al het onrecht in de wereld ongedaan maken. De belofte dat God, al is het na dit leven op aarde , alles goed zal maken voor een ieder die in hem geloofd, vind ik zo mooi dat ik wel moet geloven. Dit heeft me altijd weer teruggebracht bij het geloof. Inmiddels ben ik erachter dat het geloof ook domweg een kwestie is van bijbelstudie met een goed handboek erbij. De kerk vind ik moeilijk, kan het daar niet vinden. Af en toe zijn er goede preken te vinden via livestream van protestantse kerken. Helaas hoor je ook wel eens hele nare dingen Of maatschappelijk gewauwel ,maar dan kan je het uitzetten. De leerzame preken hebben wel de overhand is mijn ervaring.

 7. Zijn christenen gezonder dan ongelovigen/anders gelovigen? Nee
  Worden ze minder vaak ziek? Nee
  Krijgen ze minder vaak kanker? Nee
  Hebben ze meer geluk in de liefde? Nee
  Hebben ze meer voorspoed in werk of op andere vlakken ? Nee
  Staan ze psychisch sterker in hun schoenen? Nee
  Zijn ze blijer? Nee, niet meer dan anders gelovigen.
  Als wat het leven brengt niet anders is dan bij ongelovigen, je net zo vaak ziek bent, tegenspoed hebt, je niet ouder wordt, er dus eigenlijk geen verschil is in het leven met of zonder God. Waarom zou God dan toch nog bestaan? Dit is na een lang leven als christen, tezamen met andere ervaringen de reden dat God, in ieder geval in de vorm zoals aangenomen in de Bijbel, niet bestaat. Er is werkelijk – behalve wat je er zelf in gedachten, woorden en daden van maakt – geen enkel verschil tussen het leven van een christen en anders gelovige. Krijg je tegenspoed, je eigen keuzes hoe er mee om te gaan bepalen grotendeels de uitkomst. Wie je wel en wie je niet toe laat in je leven evenzo.

 8. opmerking:
  ‘Toen hij (Elisa) naar de stad omhoog liep, rende een troep kinderen op hem af die hem uitlachten en schreeuwden: “Kaalkop, kaalkop! Zet ’m op, zet ’m op!” Elisa keek om, en   toen hij de kinderen zag, vervloekte hij ze in de naam van de heer. Meteen kwamen er twee berinnen uit het bos, die tweeënveertig van de kinderen verscheurden.’

  het was kaalkop ga op net als elia dus ze wouden hem weg hebben. niet zet m op maar ze praten negatief over hem en wilde hem weg hebben

 9. Herman je bent nooit christen geweest en je hebt niet alleen geen kaas gegeten van de Bijbel, geen kaas gegeten van welke vorm van waarheid dan ook, je bent gewoon een narcistisch, eng, manipulatief, navelstarend, racistisch, discriminerend en fascistisch gefermenteerd stukje satanisch nageboorte.

 10. Het geloof moet een andere inrichting krijgen. Het bestaan van God en een geestelijke wereld is wel hard aantoonbaar. Mede daarom is iedereen er wel in geïnteresseerd. Maar of verschillende dingen in het artikel hierboven, of andere dingen, hoe het nu werkt is geen goede toenadering voor christenen of anderen.

  De laatste wetenschapper die zich bezighield met het geloof was zover te zien Edward Kelly en John Dee. Waaruit blijkt dat God een heel ander wezen heeft als het menselijke wezen. Anders was het wel anders gelopen met die geschiedenis.

 11. Ik zou graag koffie drinken met een ieder die zich zo voelt. Ik zou ieder punt kunnen uitleggen. Ga niet bij God weg door irritante Christenen, maar vraag Jezus om je te helpen! Die komt echt wel

 12. Ik ben 70 jaar en van kinds af aan geloof ik in God. Ook ik worstel met de bekende vragen waarom er zoveel leed in de wereld is, en God het toeliet dat er 6 miljoen joden werden vermoord. Maar als ik naar de schepping kijk kan het niet anders dan dat er een schepper is. Als bijvoorbeeld de aarde ietsje meer of minder van de maan en de hemel zou staan was er al geen leven meer mogelijk. Hoe geniaal zitten de hersenen niet in elkaar, hoeveel informatie zit er in een cel, hoe wonderlijk is ons DNA. Zoveel toeval daar kan ik niet in geloven, dat dit alles zomaar uit het niets is ontstaan.

 13. Heb maar gewoon vertrouwen dat het eens goed komt. Het gaat veel meer om vertrouwen dan om geloof of bewijs. God en de Bijbel zijn een mysterie, maar dat er geen God of grote almachtige zou zijn, is helemaal onbegrijpelijk. Ikzelf heb gewoon veel te weinig geloof om bijvoorbeeld atheïst te kunnen zijn. Maar ik vertrouw erop dat het eens vrede zal zijn voor iedereen. Zegt de Bijbel wat anders? In de Bijbel staat zoveel wat we niet begrijpen kunnen en zoveel wat tijdgebonden is of verkeerd geïnterpreteerd door de schrijvers en lezers. Maar daarom is het nog niet een waardeloos boek want er staat ook veel in wat klopt en waar je wat aan hebt in je leven en geloof. Er is geen kerk die de waarheid in pacht heeft, maar er is wel Eén die alles bestuurt en voor je zorgt, al snap je soms niet waarom er dingen gebeuren die vreselijk zijn. Maar er zit wel een lijn in de Bijbel en je moet letten op de tekenen der tijden. Blijf hopen, vertrouwen en geloven op jouw manier, dan hoef je niet bang te zijn.

 14. God is overal, alleen kunnen wij met ons menselijke ogen Hem niet zien en ja he moet het verdienen. Dat er zoveel rare dingens op de wereld gebeurd dat doen wij mensen zelf. En als je gestraft wordt heet dat Karma

 15. Zou iemand weten wanneer en hoe de christelijke god is ontstaan? Ik bedoel de eerste maal dat de onzichtbare god aan de orde was.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *