Over de Nieuwe Koers

De Nieuwe Koers is een christelijk opinieblad. Het is bekend geworden onder de naam CVkoers, dat ontstond uit de fusie van Koers en ChristenVandaag. Sinds 2012 draagt het blad z’n huidige titel. De ondertitel luidt hoopvol realistisch. Dat uit zich in een positief-kritische benadering van de actualiteit, vanuit een open, christelijke identiteit; nieuwsgierig naar wat de ander te zeggen heeft, omdat we geloven dat we in de ander altijd iets van God ontmoeten. Vanuit dat vertrekpunt is De Nieuwe Koers er voor christenen die zichzelf durven bevragen.

Voor vragen over uw abonnement kunt u terecht bij de abonneeservice.
Abonneeservice De Nieuwe Koers
Grote Koppel 15
3813 AA  Amersfoort
abonneeservice@denieuwekoers.nl
Telefonisch bereikbaar op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur: 033 7370482.

Adverteren?

Wilt u een advertentie of bijsluiter plaatsen in of bij De Nieuwe Koers? Neem dan contact op met MediaResult.
MediaResult
Marktweg 73-A
8444 AB  Heerenveen
info@mediaresult.nl
Telefoon: 088 326 33 00

Redactie

Met suggesties, ideeën, kritiek of vragen over de inhoud van De Nieuwe Koers maakt u de redactie altijd blij.
Redactie De Nieuwe Koers
Grote Koppel 15
3813 AA  Amersfoort
redactie@denieuwekoers.nl

Betalingsgegevens

Uw abonnementsgeld kunt u overmaken op: NL61 RABO 0146 8609 34 t.n.v. Vakmaten Uitgevers te Amersfoort.
Giften kunt u overmaken op: NL61 RABO 0146 8609 34 t.n.v. Vakmaten Uitgevers te Amersfoort.
Handelsregisternummer: KvK 67628737